Advokátní kancelář pro veřejnou správu a veřejné právo
2003 – Jak má postupovat občan při koupi nemovitosti od obce I

2003 – Jak má postupovat občan při koupi nemovitosti od obce I

Jak má postupovat občan, který má zájem koupit od města nemovitost

Má-li některý z občanů zájem odkoupit od města nemovitost, tedy  nějaký pozemek, budovu apod., měl by postupovat tímto způsobem.

1. Zaslat městskému zastupitelstvu žádost o prodej této nemovitosti, a to dostatečně určitě identifikované, nejvhodněji dle katastrálních údajů, ale lze i jinak. Podstatné je, aby zastupitelé věděli přesně o jakou nemovitost jde. Žádost může být zcela neformální, jedinou podmínkou je zmíněná určitost.

2. Zastupitelstvo na svém zasedání napřed rozhodne, zdali má zájem uvedenou nemovitost vůbec prodat. V případě, že ne, rozhodne o tom usnesením a o prodeji se dále nejedná. Své rozhodnutí nemusí nijak zdůvodňovat, zpravidla však se nějaké odůvodnění v zápise objeví. Zájemci pak je nutno odpovědět, že zastupitelstvo jeho žádost projednalo, ale že není zájem nemovitost prodat. V případě, že město má zájem nemovitost prodat, postupuje dále.

3. Zastupitelstvo rozhodne o tom, že bude zveřejněn záměr města odprodat předmětnou nemovitost, a stanoví podmínky, za jakých je tak ochotno učinit. Bývá to zejména minimální cena, případně další podmínky. Tento záměr je povinno zveřejnit na úřední desce města, na níž musí záměr viset minimálně 15 dnů.

4. Zájemci o koupi nemovitosti se mohou o zakoupení ucházet způsobem, který je na zveřejnění záměru uveden.

5. Poté opět zastupitelstvo města rozhoduje, komu a za jakých podmínek nemovitost prodá. Nemělo by se přitom odchýlit od podmínek, které byly zveřejněny. V případě, že je nutno podmínky změnit, se musí vyhlásit nový záměr a proces zveřejnění zopakovat. Důvodem je zachování rovných pravidel pro uchazeče. 

6. Po tomto rozhodnutí zastupitelstva se sepíše kupní smlouva a nemovitost se převede na nového majitele.

Důležité poznámky:

  • Nemovitost nemůže zakoupit jen jeden za manželů, pokud nemají vypořádané společné jmění. Proto by měli i žádost podávat oba manželé.
  • Město nemůže prodat žádnou nemovitost bez tohoto výběrového řízení. V případě, že by tak učinilo, byla by smlouva neplatná.
  • Město nemusí prodat nemovitost tomu, kdo jako první projevil zájem o její koupi. Může prodat komukoli z uchazečů, kteří se přihlásí po zveřejnění záměru.
  • O prodeji nesmí rozhodovat ani rada města, ani starosta. Vždy to musí být zastupitelstvo.
  • Občané by měli sledovat úřední desku, kde se prodeje zveřejňují, aby se případně mohli o koupi ucházet.

© Mgr.Jana Hamplová, právní zástupce města