Advokátní kancelář pro veřejnou správu a veřejné právo
2003 – Jak má postupovat občan při koupi nemovitosti od obce II

2003 – Jak má postupovat občan při koupi nemovitosti od obce II

Jak má postupovat občan, který má zájem pronajmout od města nebytové prostory

Má-li některý z občanů zájem pronajmout si od města nebytový prostor,  měl by postupovat tímto způsobem.

1. Zaslat městské radě žádost o pronájem tohoto nebytového prostoru, a to dostatečně určitě identifikované. Žádost může být zcela neformální, jedinou podmínkou je určitost.

2. Rada města na svém zasedání napřed rozhodne, zdali má zájem uvedené prostory vůbec pronajmout. V případě, že ne, rozhodne o tom usnesením a o pronájmu se dále nejedná. Své rozhodnutí nemusí nijak zdůvodňovat, zpravidla však se nějaké odůvodnění v zápise objeví. Zájemci pak je nutno odpovědět, že zastupitelstvo jeho žádost projednalo, ale že není zájem prostory pronajmout. V případě, že je zájem nebytové prostory pronajmout, postupuje dále.

3. Rada rozhodne o tom, že bude zveřejněn záměr města pronajmout předmětné nebytové prostory, a stanoví podmínky, za jakých je tak ochotno učinit. Bývá to zejména minimální cena, případně další podmínky. Tento záměr je povinnost zveřejnit na úřední desce města, na níž musí záměr viset minimálně 15 dnů.

4. Zájemci o pronájem se mohou o zakoupení ucházet způsobem, který je na zveřejnění záměru uveden.

5. Poté opět rada města rozhoduje, komu a za jakých podmínek prostory pronajme. Neměla by se přitom odchýlit od podmínek, které byly zveřejněny. V případě, že je nutno podmínky změnit, se musí vyhlásit nový záměr a proces zveřejnění zopakovat. Důvodem je zachování rovných pravidel pro uchazeče. 

6. Po tomto rozhodnutí rady se sepíše nájemní smlouva.

Důležité poznámky:

  • Nebytové prostory si může pronajmout i jeden za manželů.
  • Město nemůže pronajmout žádné nebytové prostory bez tohoto výběrového řízení. V případě, že by tak učinilo, byla by smlouva neplatná.
  • Město nemusí pronajmout prostory tomu, kdo jako první projevil zájem. Může pronajmout prostory komukoli z uchazečů, kteří se přihlásil po zveřejnění záměru.
  • O pronájmu rozhoduje rada města. 
  • Občané by měli sledovat úřední desku, kde se pronájmy zveřejňují, aby se případně mohli o nájem ucházet.
  • Obdobně se postupuje při pronájmu jiných nemovitostí – pozemky, budovy.
  • Pronájem bytů má jiný režim a tímto se neřídí.

© Mgr.Jana Hamplová, právní zástupce města