Advokátní kancelář pro veřejnou správu a veřejné právo
2004 – Nelze chtít naplnit veřejné rozpočty ostudnými požadavky

2004 – Nelze chtít naplnit veřejné rozpočty ostudnými požadavky

Nelze chtít naplnit veřejné rozpočty ostudnými požadavky

Zvláštní snaha zatáhnout do naplnění veřejných rozpočtů naše seniory a jejich rodiny je ostudná. Ostudný je i způsob, jak se to děje. A nejenže je ostudný, ale je také protiprávní. Jak jinak totiž nazvat všechny ty sponzorské dary než učebnicový příklad obcházení zákona? A obcházení zákona znamená neplatnost právního úkonu, kterým se tak činí. Proto věřím v úspěch těch odvážlivců, kteří si o nedobrovolně darované peníze řeknou nazpět. Vždyť požadavek peněz za to, že se najde pro seniora důstojné místo pro stárnutí, za které však on ještě dále tvrdě platí, je jen jinak pojmenovaná žádost o úplatek.

Senioři však nejsou jediné „oběti“ kreativity volených zástupců.

Existuje mnoho měst, které žádají dary za přidělení bytů. Což v praxi obnáší, že ten, kdo dá nejvyšší dar městu, obdrží nájemní smlouvu.

Existují města, která žádají platby za veřejné části inženýrských sítí a pak jejich darování městu (například asfaltový povrch komunikace, plyn, vodovod a jiné)

Existují města, která žádají od lidí podíl na výstavbě bytového fondu, aniž se však tito lidé stanou odpovídajícím podílem svých financí jeho spolumajiteli, a tak vlastně dotují bytovou výstavbu svého města.

A tak bychom mohli pokračovat. Obecně je to jistě známka stavu veřejných rozpočtů v oblasti samosprávy, která někdy cítí, že nemá jinou možnost, konkrétně však z takových požadavků běhá mráz po zádech nejen právníkům, ale všem lidem zdravého rozumu.

Řada těchto požadavků totiž nemá oporu v zákoně, a neobstojí ani v případě, že se obě strany tzv. „svobodně“ dohodnou. Ta svoboda na jedné straně je totiž významně pošlapána bezvýchodností lidí, kteří nemají kde bydlet, kteří nemají kde důstojně zestárnout nebo kteří chtějí stavět. Ani samospráva nesmí zneužívat stavu tísně, nesmí zneužívat svého vrchnostenského postavení,  a především nesmí postupovat v rozporu s dobrými mravy.

Na všechny tyto atributy zákon pamatuje, a občané by jich měli začít důsledně využívat – aby se nám totiž jednou nestalo, že se radnice otevřou jen tehdy, když si zaplatíme mýtné.  

© Mgr.Jana Hamplová

advokátka