Advokátní kancelář pro veřejnou správu a veřejné právo
2004 – Nelze změnit územní plán bez zastupitelstva

2004 – Nelze změnit územní plán bez zastupitelstva

Nelze změnit územní plán bez zastupitelstva

Přerovští zastupitelé i občanské iniciativy se diví – územní plán doznal v určité části změny. Proběhlo to tajně, k jednomu písmenku přibylo písmenko další, a tím se změnilo účelové využití lokality. Může tam tak stát obchod, proti čemuž se občané už dlouhou dobu snaží bránit, a o to „vypálit jim rybník“ asi také šlo především.

Když opominu nedůstojnou roli přerovské samosprávy, kterou s občany, či respektive spíše proti nim, hraje, je tu ještě jiná věc. Územní plán totiž nemůže být změněn bez souhlasu zastupitelstva. A to ať jde o významný zásah či o písmenko přidělené určité lokalitě.

Pokud je tedy pravdou, že zastupitelstvo o této změněn nevědělo, že proběhla tajně a jen zásahem jednoho z radničních odborů, může kterýkoli občan Přerova a kterákoli občanská iniciativa podat u soudu návrh, kterým bude vyslovena absolutní neplatnost takové změny. Současná rozhodovací praxe soudů je totiž v otázkách územní samosprávy velmi přísná a vyžaduje splnění všech zákonných předpokladů pro rozhodování obce či města. Mezi  zákonné předpoklady už mnoho let patří tyto: Zastupitelstvo musí být řádně svoláno, jeho jednání musí být zákonným způsobem oznámeno občanům, v oznámení musí být uveden program, zastupitelstvo musí být vždy veřejné, a už standardem, jehož porušení zákon už léta sankcionuje absolutní neplatností, je to, že věc musí být schválena k tomu příslušným orgánem obce či města. Schvalování územně plánovací dokumentace sídelních útvarů a zón spadá do výhradní pravomoci zastupitelstva, a pokud v Přerově postupovali jinak, je zde jasný nástroj, jak se bránit. Záměrně vynechávám správní řízení, i když i to skýtá různé možnosti těm, kteří se chtějí změně bránit. Podle mého názoru však postačuje už to výše řečené. Není tedy zase až tak pravda, že  přerovská radnice „převezla“ své občany zákonným způsobem. Jen jim opět předvedla tři věci – jak hodlá spravovat jejich záležitosti, jak hodlá naslouchat „hlasu lidu“ a jak zachází s právní úpravou. První dvě věci musí lidé vydržet minimálně do voleb. Proti druhé se však mohou začít bránit hned, a radnice nemá šanci zvítězit.

© Mgr.Jana Hamplová

advokátka