Advokátní kancelář pro veřejnou správu a veřejné právo
2010 – Laskavý volič promine

2010 – Laskavý volič promine

Laskavý volič promine…

aneb několik (možná) užitečných rad pro podzimní komunální volby

Když význačný světový politik Churchill vyslovil, že: „Největším argumentem proti demokracii je pětiminutový rozhovor s voličem“, patrně věděl, co říká. Často si na tento výrok vzpomenu, když hovořím i s jinak velmi vzdělanými a přemýšlivými lidmi o blížících se komunálních volbách. Občas totiž zůstávám stát v tichém rozpačitém údivu. Tak jsem se rozhodla upozornit na některé základní věci, které by mohly voličům pomoci se orientovat, o čem vlastně ty komunální volby jsou. Ten, kdo je informován, promine zdánlivou triviálnost těchto rad, protože triviální nejsou – jsou prostě určeny těm, kteří politiku nesledují, a ve způsobech volby mají tak trochu „guláš“.

  1. V komunálních volbách NEKROUŽKUJEME, ale křížkujeme do prázdných rámečků. Pokud tedy máte chuť někoho „vykroužkovat“, znamená to, že k jeho jménu především NESMÍTE DÁT KŘÍŽEK, tedy nesmíte ho aktivně volit.
  2. V komunálních volbách můžeme, ale NEMUSÍME volit jednu volební stranu. Můžeme si vybrat napříč politickým spektrem, tedy zakřížkovat tolik lidí ze všech kandidátek, kolik má vaše obec či město zastupitelů. Křížků může být méně, ale nikdy ne více, než je zastupitelů – jinak je vaše volba neplatná.
  3. Volební lístek nijak NEUPRAVUJTE – když budete jména škrtat nebo tam cokoli dopisovat, je lístek rovněž neplatný.
  4. NEDBEJTE NA ZNAČKU volební strany – v dnešní době se tak přemalovávají „firmy“, že žádná značka vám nezaručí, že volíte správně. Přečtěte si dobře jména, a zapátrejte v paměti, kde se ten člověk v místní politice již pohyboval. Pokud vás paměť klame, najdete všechna jména na portálu www.volby.cz.  
  5. Komunální programy nemají s těmi celostátními společného víceméně nic. Jde skutečně o to, jací lidé je reprezentují tady dole. Neměli byste dát tedy na šablonovité uvažování, protože jak napravo, tak nalevo politického spektra se mohou v komunálních volbách ocitnout na kandidátkách obyčejní zlatokopové, myslící jen na sebe. Tedy volím-li v komunálních volbách určitou značku, neznamená to, že ji volím skutečně. Může se stát, že tak zvolím lidi, kteří tuto značku prostě jen využili.    
  6. Starostu NEVOLÍTE PŘÍMO, a ani zastupitel, který získá vaši nejvyšší důvěru, se jím nemusí stát. Pokud chcete nejvíce ovlivnit, kdo má být ve vaší obci či městě starostou, musíte volit nejen jeho, ale také ty, kteří ho do této pozice podpoří.
  7. Pozor na kandidátky tzv. „béčka“ a „céčka“. Obzvláště v těchto volbách budou častým jevem. O co jde? Volební strana si postaví ještě jednu nebo dvě kandidátky, obsadí je spřátelenými lidmi, a tyto kandidátky slouží k tomu, aby pomohly zvolit vedení „mateřské“ partaje. Proto je důležitá rada v bodě 5 – prolustrujte si jména kandidátů, než se zhlédnete v názvu, jakkoli novodobě populárním. Můžete být „těžce překvapeni“.
  8. V každém případě VOLIT BĚŽTE. Vaše obec a vaše město jsou vám nejblíže, a najít v těch spoustě jmen slušné složení zastupitelstva není tak těžké. Jen chtít.

Tedy – křížkujme, křížkujme u dobrých jmen, vynechávejme políčko u nedůvěryhodných lidí, nenechme se „zblbnout“ barevnou reklamou a sliby, nedbejme na značku, a dejme spíše na svou osobní zkušenost a znalost, na svou hlavu, a nemůžeme se splést, nebo se nemůžeme splést tak moc. Vedení obce či města je pro každého z nás někdy důležitější než jiné vlády, tak ty svoje křížky hleďme využít do správných čtverečků. 

© Mgr.Jana Zwyrtek Hamplová

advokátka