Advokátní kancelář pro veřejnou správu a veřejné právo
2010 – Pro úředníky státní správy bychom měli chtít vyšší platy

2010 – Pro úředníky státní správy bychom měli chtít vyšší platy

Pro úředníky státní správy bychom měli chtít vyšší platy

Zdá se vám titulek nemístný? Může tomu tak být. Pokud jste se právě vrátili z úřadu, kde seděl úředník, jehož byste nejraději proto, jak byl neprofesionální, ihned vyrazili, docela vás chápu. Ostatně není to dlouho, kdy se mi jeden z mých blízkých svěřil s tím, že když přišel žádat na městský úřad o určité rozhodnutí v oblasti státní správy, dozvěděl se dvě informace – první byla o tom, že dotyčný úředník má dovolenou, a jeho agendu nikdo nedělá, a druhou, že až se úředník z dovolené vrátí, má na rozhodnutí třicet dnů, tedy ať si dotyčný nedělá naděje, že by bagatelní rozhodnutí obdržel nějak brzy. Ano, vím, že nelze nevykonávat státní správu z důvodu dovolené, a taky vím, že těch třicet dnů je doba maximální, jinak má být rozhodnuto co nejdříve. Tedy jsem si vědoma toho, že ty dvě informace byly rovněž na okamžitý vyhazov. Přesto, nebo právě proto, říkám – měli bychom chtít, aby měli úředníci státní správy vyšší platy. A ještě drze dodávám – a definitivu. Obojí ovšem pod dvěma podmínkami. Že na každé úřednické místo proběhne transparentní výběrové řízení, a ten, kdo neobstojí, prostě půjde, a že tímto sítem projdou všechna úřednická místa v zemi – poté, kdy bude vyhotoven audit, která jsou skutečně potřebná, a která nikoliv.

Zastávám totiž názor, že bez kvalitní státní správy, v překladu rozuměj kvalitní státní správy vykonávané kvalitními lidmi, nemůže být kvalitní život v této zemi. Kvalitu docílíme tím, že lidi ve státní správě dobře zaplatíme, a nezávislý výkon státní správy, který musí jít s kvalitou ruku v ruce, docílíme definitivou. Neznám pro dobro této země nic užitečnějšího, než dobré a zkušené profesionály na místě státních úředníků, na které politici díky definitivě nemohou, a kteří si díky svému ohodnocení a doživotní jistotě netroufnou žádný z těchto atributů ohrozit kvůli něčemu tak banálnímu, jako je protekce nebo úplatek, jakkoli vysoký. A taky si nedovolí nedělat svou práci dobře – protože i na tom by záviselo, zda budou muset dobře placené místo pod definitivou opustit.

Pokud budeme mít ve státní správě nízké platy, půjde do ní pracovat druhá až třetí liga, které bude jedno, v jaké lhůtě vydá rozhodnutí, a která se nebude příliš bránit ani nezákonné motivaci. Místo nemá jisté, není dobře placené, takže to prostě za ten risk stojí. Skuteční profesionálové skončí v soukromém sektoru, který je umí zaplatit – mimo jiné i za to, jak dokážou převézt průměrného úředníka státní správy.

Průzkum veřejného mínění řekl – snižte státním úředníkům platy. Je to špatné přání. Měli bychom si přát zrušit nadbytečná místa, pak zvýšit platy, každé takto slušně placené úřednické místo dát k dispozici trhu, a po obsazení kvalitními lidmi zavést definitivu. Nevím, zda by se tento návrh jednorázové „soutěže“ o všechna úřednická místa samotným úředníkům zamlouval, a zda by raději nesáhli po tom sníženém platu. Nicméně jsem přesvědčena, že dobře placení schopní úřednicí státu od obcí až po ministerstva, by měli být přáním nás, občanů.  Bez ohledu na průzkumy veřejného mínění, velící platy snižovat.

© Mgr. Jana Hamplová

advokátka