Advokátní kancelář pro veřejnou správu a veřejné právo
2017 – červenec – BLOG – Samospráva se musí odříznout od státu

2017 – červenec – BLOG – Samospráva se musí odříznout od státu

Samospráva se musí odříznout od státu. Nebo zahyne.

Nejsem už dávno sama, kdo tuto myšlenku, před pár lety ještě téměř zločinnou, dnes už říká nahlas. Spojený model veřejné správy, kdy i sami úředníci tápou, zda jsou v které chvíli státem nebo svou obcí, je nadále neudržitelný.

Z mnoha důvodů.

Hlavním důvodem je neuvěřitelný chaos právní úpravy veřejné správy. Najít řešení ve složitých případech je často nemožné. Neví se podle čeho rozhodovat, kdo má rozhodovat, a když už někdo rozhoduje, sám často neví, zda je samosprávou, nebo státem. Od této důležité věci přitom odvisí například celý odvolací proces a soudní obrana.

Neví-li si často rady právníci, jak to mohou zvládat práva neznalí úředníci, a už vůbec jsou zcela „mimo mísu“ členové zastupitelstev. Při vší úctě k jejich občanským povoláním.

Dalším důvodem je fakt, že stát spojeného modelu veřejné správy zneužívá. Jednak na obce klade čím dál vyšší nároky, jednak si osobuje pozici „nadřízeného“, která mu sice přísluší ve státní správě, ale v žádném případě v samosprávě. Například ministerstvo vnitra, nemá-li k tomu závažný důvod, nemá co dělat na kontrole v žádné obci. Přesto se tyto kontroly dějí.

A kdo obcím pomůže? Jen ony samy. Musí se diktátu státu postavit, a hlavně musí chtít skutečnou, nejen papírovou samosprávu. Tedy když přijde na kontrolu výkonu samosprávy ministerstvo vnitra, musí se obec dokázat zeptat proč, a pokud žádný důvod není, slušně je požádat, aby odešli.

Tedy sebevědomí obcím nikdo nedaruje. Naopak. Kde kdo jim ho chce brát. Ať je státem ministerstvo, nebo státní zastupitelství, které je přesvědčeno, že zastupitelé mu budou v soudní síni zdůvodňovat každý svůj krok do pátého kolena.

Samospráva se samozřejmě hlídat musí. Ale nesmí ji hlídat stát. To prostě nefunguje, a je to zneužíváno. Obcím se samostatnost po kouskách odkrajuje, a za chvíli to bude tak, že starostové budou s kloboukem v ruce prosit o to, aby vůbec mohli dýchat.

Je to tedy jedno z velkých volebních témat – oddělení samosprávy od státu. Pokud to neuděláme, samospráva bude vážně ohrožena ve své samé podstatě – samostatnosti. A přejeme si, aby nám v obcích a městech diktoval stát?        

© Mgr. Jana Zwyrtek Hamplová

advokátka