obec - městys - město
statutární město - kraj
hlavní město Praha - stát
právnické osoby samosprávy a státu

Aktuální články

OBEC A ZÁVAZKOVÉ PRÁVO - I.

Smlouva o nájmu: Dá se v ní vůbec chybovat? Velmi snadno

celý článek Mgr.Jana Zwyrtek Hamplová - 01:01 14.09.2011

Polemika nad pravomocemi finančních výborů

K polemice nad možností členů finančního výboru seznamovat se s výší platu úředníků úřadu

celý článek Mgr.Jana Hamplová - 22:31 03.05.2010

Obec vlastníkem proti své vůli?

Jak aplikovat ustanovení zákona, když obec nechce přijmout vlastnictví, které jí zákon vnucuje.

celý článek Mgr.Jana Hamplová - 22:26 03.05.2010

Výbory v otázkách a odpovědích

Osadní výbory a otázky spojené s jejich činností

celý článek Mgr.jana Hamplová - 22:21 03.05.2010

Odstraňme nesmyslnou ochranu rodných čísel: Je úsměvná

Není to zase tak dlouho, co se rodná čísla každého z nás stala údajem utajovaným snad více než rozmístění raket středního doletu. Úřady poskytující informace, například fotokopie smluv, je snaživě začerňují či jinak odstraňují, zápisy z jednání zastupitelstev a rad obcí s nimi zápasí také, zkrátka kde koho jímá hrůza, že by se dopustil fatální chyby a rodné číslo nechal někde uvedeno bez povšimnutí - neutajeno, neukryto před zraky osob nepovolaných.

celý článek Mgr. Jana Hamplová - 19:03 12.10.2009

Opodstatněná diskriminace neexistuje

Ústavní soud zamítl stížnost senátorů, kteří se snažili zabránit diskriminaci malých obcí pokud jde o rozdělování peněz ze státního rozpočtu.

celý článek Mgr. Jana Hamplová - 19:01 12.10.2009

Novela zákona o obcích – IV

Mgr. Jana Hamplová

celý článek Mgr. Jana Hamplová - 18:49 12.10.2009

Povinnost skutečná nebo deklaratorní-§13,odst.1 zákona o obcích

Ustanovení § 13, odst.1/ zákona o obcích zakotvuje následující: „ Státní orgány a orgány kraje jsou povinny, pokud je to možné, předem projednat s obcí návrhy na opatření dotýkající se působnosti obcí.“S tímto ustanovením koresponduje obdobná úprava v zákoně o krajích, konkrétně v § 14, odst. 5/: “Kraje jsou povinny, pokud je to možné, předem projednat s obcemi opatření dotýkající se jejich působností.“Obdobný režim je zakotven ve vztahu stát a kraj: „Státní orgány jsou povinny, pokud je to možné, předem projednat s krajem opatření dotýkající se působnosti kraje.“ (§15, odst.1/, věta druhá.

celý článek Mgr. Jana Hamplová - 18:49 12.10.2009