obec - městys - město
statutární město - kraj
hlavní město Praha - stát
právnické osoby samosprávy a státu

Aktuální články

Odstraňme nesmyslnou ochranu rodných čísel: Je úsměvná

Není to zase tak dlouho, co se rodná čísla každého z nás stala údajem utajovaným snad více než rozmístění raket středního doletu. Úřady poskytující informace, například fotokopie smluv, je snaživě začerňují či jinak odstraňují, zápisy z jednání zastupitelstev a rad obcí s nimi zápasí také, zkrátka kde koho jímá hrůza, že by se dopustil fatální chyby a rodné číslo nechal někde uvedeno bez povšimnutí - neutajeno, neukryto před zraky osob nepovolaných.

celý článek Mgr. Jana Hamplová - 19:03 12.10.2009

Opodstatněná diskriminace neexistuje

Ústavní soud zamítl stížnost senátorů, kteří se snažili zabránit diskriminaci malých obcí pokud jde o rozdělování peněz ze státního rozpočtu.

celý článek Mgr. Jana Hamplová - 19:01 12.10.2009

Postavení krajů a jejich orgánů

Zákon o krajích jako základní právní norma vyšších územně samosprávných celků má za sebou první „období hájení“, první otazníky a první praktické zkušenosti. Byl přijatý v roce 2000 spolu s novým zákonem o obcích2a lze říci, že oba zákony jsou si svým uspořádáním a částečně i obsahem podobné. Je to pochopitelné – oba se týkají samosprávných celků a oba řeší obdobné okruhy vztahů. Ne všechny souvislosti zákona o krajích (dále jen „zákona“) si však při praktickém používání zákona uvědomíme, a proto neuškodí několik poznámek k některým ustanovením.

celý článek Mgr. Jana Hamplová - 18:01 12.10.2009

Může občan napadnout u soudu žalobou právní úkon obce?

Na tuto jednoduchou otázku je velmi složité odpovědět. Dané téma však není vůbec akademické. V posledních letech je stále více diskutované, průkopnické pohledy přináší nová judikatura a nutnost vypořádat se s aktivní legitimací občanů1 v soudních sporech proti samosprávě přináší sama praxe života obcí a měst. Názory jsou různé.

celý článek Mgr. Jana Hamplová - 16:36 12.10.2009

Lze označit názvy ulic v jiném než českém jazyce?

Nedávno schválila rada města v Českém Těšíně v „Zásadách označování ulic a jiných veřejných prostranství města Český Těšín", že názvy ulic budou vedle názvu českého označeny také v polském jazyce. Lze to vůbec? A za jakých podmínek? Může si město označovat ulice tak, jak chce? I tak se ptali občané města. V následujícím textu se pokusím přinést odpověď na otázku, za jakých podmínek to možné je a za jakých nikoliv.

celý článek Mgr. Jana Hamplová - 16:35 12.10.2009

Může si statutární město dovolit odlišný přístup k obvodům?

OSTRAVA - MARIÁNSKÉ HORY - 2008- Aktuální případ z Moravskoslezského kraje, kdy Statutární město Ostrava odebralo (až na jednu nepodstatnou výjimku) jednomu městskému obvodu všechny pravomoci, odstartoval diskuzi na téma, zda takový krok statutární město může vůbec učinit, nebo zda je ve svých rozhodováních nějak limitováno. Zdálo by se, že problém je jednoduchý - zákon o obcích dává možnost svěřit obvodům pravomoci, ale není to povinností statutárního města. Ale tak zjednodušený pohled není možný, protože podobný selektivní zásah statutárního města do pravomocí jednoho obvodu je přinejmenším velmi sporný. Proč?

celý článek Mgr. Jana Hamplová - 17:28 13.09.2009

Místní referendum: Postrach nebo užitečný nástroje přímé demokracie?

Místní referendum1 není právě masově užívaný nástroj občanů obcí a měst, kterým by se často podíleli na správě věcí veřejných. Má to mnoho důvodů, z nichž nejzákladnější jsou dva - vyvolání referenda je obtížné a chuť bít se za vědci veřejné je mezi občany mizivá. Paradoxně v případě místní referenda by mohli být v praktické výhodě občané malých obcí - lépe se zde identifikuje problém, více se o něm obecně ví, a pokud se zvedne „celá ves", pak je referendum jistou věcí. Je to sice trochu malá náplast na jinak obtížnější postavení malých obcí, ale je nutné ji připomenout.

celý článek Mgr. Jana Hamplová - 17:24 13.09.2009