obec - městys - město
statutární město - kraj
hlavní město Praha - stát
právnické osoby samosprávy a státu

AKTUÁLNÍ NABÍDKA KNIŽNÍCH TITULŮ - I/2010

Mgr. Jana Hamplová - Jak rozhodovat v obci bez rady obce

Praktická příručka pro obce, v níž není zřizována rada obce. Detailní výčet rozhodovacích pravomocí starosty, zastupitelstva, vzory vyhrazení si rozhodování zastupitelstvem a evidence rozhodování starosty obce. Výklad k informační povinnosti starosty obce vůči zastupitelstvu a k zásahům zastupitelstva do jeho rozhodování. Vzory ověřovacích doložek v případech rozhodování starosty obce, a další praktické návody v konkrétních situacích.
Cca 80 stran, brožované, cena 190,- Kč, s CD 280,- Kč.


Mgr. Jana Hamplová - Dispozice s nemovitostmi (pronájmy, prodeje, výpůjčky) v obcích a městech

Ucelený a srozumitelný výklad vztahující se k prodejům, pronájmům a výpůjčkám nemovitého majetku obce. Vzory textů záměru prodeje a pronájmů, sněny, darování, zástavy nemovitostí a jiné. Výklad k pojmu cena v místě a čase obvyklá a odůvodnění odchylek. Vzory usnesení při vyhlášení záměru a schválení prodeje. Jak měnit již přijatá usnesení, jak prodlužovat nájem a jak rušit záměry prodeje. Co musí obsahovat smlouva a kdo její obsah schvaluje. Jak od smlouvy odstoupit. Jak uzavírat smlouvy o smlouvách budoucích. Věcná břemena, jejich vznik, zánik a změny. Problematika vydržení obcí. Řada vzorů a praktických příkladů. Soulad s ostatními právními předpisy. Jak se vyvarovat neplatnosti smlouvy. Cca 150 stran, brožované, cena 280,- Kč, s CD 360,- Kč.


Mgr. Jana Hamplová - Zápisy a usnesení orgánů obcí a měst

Právní podstata zápisu a usnesení zastupitelstva a rady obce. Zápisy výborů a komisí. Jak s nimi pracovat, vztah k přístupu k informacím. Přílohy zápisů a jejich právní podstata. Jak zajistit určitost a srozumitelnost. Změny a rušení usnesení. Zveřejňování a osobní údaje. Vzory a příklady z praxe.
Cca 80 stran, brožované, cena 190,- Kč, s CD 280,- Kč.


Mgr. Jana Hamplová - Kontrolní a finanční výbory obcí a měst

Co mohou, co by měly, co musí, a co se stane, když své povinnosti poruší, neplní či překročí své pravomoci. Postavení člena výboru. Vztah výborů a ostatních orgánů obce. Odborná pomoc výborům. Výstupy z výborů a jejich zveřejňování. Jednací řády výborů. Příklady a vzory.
Cca 80 stran, brožované, cena 190,- Kč, s CD 280,- Kč.


Mgr. Jana Hamplová - Jak správně (ne) poskytovat informace

Netradiční pohled na poskytování a neposkytování informací. Kdy se informace poskytnout musí, kdy nemusí a kdy nesmí. Speciální řízení a poskytování informací. Pracovní materiály zastupitelů. Kopie dokumentů. Ochrana osobních údajů. Informace a orgány obcí. Které informace smí žádat výbory, zastupitelé či starosta. Oddělení státní správy a samosprávy jako nadlidský úkol. Jak předcházet sporům. Vzory a příklady z praxe. Zajímavé soudní kauzy.
Cca 90 stran, brožované, cena 210,- Kč, s CD 310,- Kč.

Připravujeme - JARO/LÉTO 2010

Mgr. Jana Hamplová - Zákon o obcích trochu jinak aneb praxe nade vše

Vybraná ustanovení zákona o obcích, která jsou v praxi nejvíce problematická, jejich výklad, příklady, vzory a návody. Pravomoci orgánů, zveřejňování záměrů, střet zájmů zastupitele, dispozice s majetkem, obec jako účastník stavebních řízení, způsob rozhodování, schvalování smluv, rozpočet obce a jeho změny v průběhu roku, překročení pravomoci, porušení zákona, obce a soudní spory, pozice tajemníka a úředníků, a řada dalších praktických situací každodenního života obce ve světle paragrafů. Srozumitelnou formou s příklady a vzory, s přílohou Murphyho zákonů pro politiky a úředníky a se soudničkami skutečných případů samosprávy.
Cca 160 stran, brožované, cena 310,- Kč, s CD 410,- Kč.


Mgr. Jana Hamplová - Profesionální zastupitel - práva, povinnosti, příklady a vzory

Určeno zejména pro nové členy zastupitelstev, aby se od počátku orientovali ve svých právech a povinnostech, a chybnými výklady neztěžovali jak svoji pozici, tak pozici funkcionářů obce. Srozumitelnou a populárně-naučnou formou s příklady praxe. Útlá nenáročná publikace, přitom obsažná a pro zastupitele velmi praktická.
Cca 50 stran, brožované, cena 90,- Kč.


Mgr. Jana Hamplová - Jak (ne) uzavírat smlouvy

Základní smluvní vzory uzavírané obcemi a městy včetně doložek podle § 41 zákona o obcích, schvalovacích procesů, nebezpečí neplatnosti, základní pravidla a základní náležitosti smluv. Vzory, příklady a soudní kauzy. Srozumitelnou a názornou formou.
Cca 90 stran, brožované, cena 210,- Kč, s CD 310,- Kč.

 

OBJEDNÁVKY - PROSTŘEDNICTVÍM NAŠÍ OBCHODNÍ SPOLEČNOSTI

www.obecrealservis.cz