NA VAŠE ČETNÉ ŽÁDOSTI – MNOZÍ UŽ JSTE PŘISPĚLI A DĚKUJI!

Příspěvek zejména na úhradu soudních poplatků pro podání žalob na zrušení VŠECH aktuálních opatření z důvodu OBJEKTIVNÍ NEEXISTENCE PANDEMICKÉ ani EPIDEMIOLOGICKÉ situace, a tím jasného zneužívání pandemického zákona, lze poukázat na účet číslo 1905790339/0800, variabilní symbol 192021. Důvod: Jeden soudní poplatek činí 5.000,- Kč, a žalob bude podáváno hned několik, …