2005 – Příloha Moderní obce – Hrozí bankroty českých vesnic a měst

Hrozí bankroty českým vesnicím a městům? Každá obec se může stát „Rokytnicí“ Mgr. Jana Hamplová OBSAH: Rokytnice a ty další Zadluženost stokrát jinak Může obec zbankrotovat? Jak lze postupovat vůči předlužené obci? Existuje účinná obrana ve stavu krize? Kdo nese odpovědnost Možnosti občanské sebeobrany Současná právní úprava Slovo na závěr …

2005 – Kuriózní dopady modelu státní správy a samosprávy pod jednou střechou

Kuriózní dopady modelu státní správy a samosprávy pod jednou střechou Zdvojený model veřejné správy, kdy se pod jednu střechu úřadů obcí a měst dostává jak samospráva, tak státní správa, přináší v praxi kuriózní situace. Jednou z nich je nepochybně to, že úředníci nemohou rozhodovat o věcech, které se týkají jejich „mateřského města“. …

2004 – Příloha Moderní obce – Výklad k některým ustanovením zákona o obcích

Zákon číslo 128/2000 Sb. Zákon o obcích (obecní zřízení) ve znění k 1.1.2003 praktický komentář vybraných ustanovení Mgr. Jana Hamplová Zákon o obcích je od 1. ledna 2003 opět plný změn. K tomu přistupuje ještě navíc skutečnost, že i ta ustanovení, která jsou neměnná již mnoho let, stále vyvolávají polemiky, a …

2004 – Nelze změnit územní plán bez zastupitelstva

Nelze změnit územní plán bez zastupitelstva Přerovští zastupitelé i občanské iniciativy se diví – územní plán doznal v určité části změny. Proběhlo to tajně, k jednomu písmenku přibylo písmenko další, a tím se změnilo účelové využití lokality. Může tam tak stát obchod, proti čemuž se občané už dlouhou dobu snaží bránit, a …

2004 – Nelze chtít naplnit veřejné rozpočty ostudnými požadavky

Nelze chtít naplnit veřejné rozpočty ostudnými požadavky Zvláštní snaha zatáhnout do naplnění veřejných rozpočtů naše seniory a jejich rodiny je ostudná. Ostudný je i způsob, jak se to děje. A nejenže je ostudný, ale je také protiprávní. Jak jinak totiž nazvat všechny ty sponzorské dary než učebnicový příklad obcházení zákona? …

2004 – Bulletin advokacie-článek obce-změny v zákoně

Upozornění na některé změny v oblasti obecního práva v době od roku 2002 Obce a kraje jako jednotky územní samosprávy jsou z pohledu práva velmi specifickými právnickými osobami, a to hned z více hledisek. Především jejich základ tkví v právu  veřejném, což s sebou přináší řadu specialit v právní úpravě i v praxi samotné. Dále jsou ovládány principem …

2003 – Vymahatelnost zákona o úřednících územních samosprávných celků prověří patrně až první precedent

Vymahatelnost zákona o úřednících územních samosprávných celků prověří patrně až první precedent Zákon o úřednících územních samosprávních celků, tedy zákon 312/2002 Sb. (v účinnost vstoupil od 1. ledna 2003), je zákonem relativně novým, s nímž není doposud více praktických zkušeností a pochopitelně ani soudní judikatury. Při jeho praktickém uplatňování můžeme narazit …

2003 – Privilegia nepatří do slušné společnosti a už vůbec ne na půdu samospráv

Privilegia nepatří do slušné společnosti a už vůbec ne na půdu samospráv  (K článku „Radní má slevu, řadový občan ne, Střední Morava 3.1.2003) Chování šumperských zastupitelů ukazuje, že volání po vyšší kontrole a jasnějších mantinelech pro samosprávu není vůbec od věci. Ano, říká se – samospráva umí spravovat své věci lépe, …

2003 – Obce a města jako zadavatelé veřejných zakázek

Obce a města jako zadavatelé veřejných zakázek Zákon o zadávání veřejných zakázek, tedy zákon číslo 199/1994 Sb. v platném znění[1], je založen na dvou základních principech. Prvním je princip transparentnosti zadávání veřejné zakázky (jeho naplnění v praxi zajišťuje písemná forma nabídek, povinnost publikační atd.), druhým je princip rovného přístupu všech uchazečů k zadávání …