2019 – Moderní obec – Majetkoprávní jednání obcí a měst v judikatuře soudů – VIII.

Majetkoprávní jednání obcí a měst v judikatuře soudů – VIII. V roce 2000 byl nový zákon o obcích[1] nepochybně směrem k lepšímu. Dnes bychom však mohli říct o aktuálně platném zákonu z roku 2000, že je již překonán praxí, že je příliš stručný, a že je málo „návodný“. S ohledem na to, že s tímto zákonem …

2019 -Moderní obec – Majetkoprávní jednání obcí a měst v judikatuře soudů – IX.

Majetkoprávní jednání obcí a měst v judikatuře soudů – IX. V roce 2000 byl nový zákon o obcích[1] nepochybně směrem k lepšímu. Dnes bychom však mohli říct o aktuálně platném zákonu z roku 2000, že je již překonán praxí, že je příliš stručný, a že je málo „návodný“. S ohledem na to, že s tímto zákonem …

2019 – Moderní obec – Majetkoprávní jednání obcí a měst v judikatuře soudů – X

Majetkoprávní jednání obcí a měst v judikatuře soudů – X. V roce 2000 byl nový zákon o obcích nepochybně směrem k lepšímu. Dnes bychom však mohli říct o aktuálně platném zákonu z roku 2000, jež byl už více jak 50 x novelizován, že je opět již překonán praxí, že je příliš stručný, tedy málo …

2019 – Moderní obec – Majetkoprávní jednání obcí a měst v judikatuře soudů – XII.

RESUMÉ – Majetkoprávní jednání obcí a měst Celý rok 2019 jsme se na tomto místě věnovali v sérii článků zajímavým soudním rozsudkům, které řešily majetkoprávní jednání obcí a měst, a bez nichž se již ve výkladu zákona o obcích v právní praxi téměř neobejdeme. Právo samospráv se totiž velmi rychle vyvíjí, výklady …

2018 – Moderní obec – aktuální soudní kauza

AKTUÁLNÍ SOUDNÍ KAUZA Malá obec přesvědčila soud zdánlivě nereálnou žalobou „Jsem připraven žalobě obce s ohledem na základní principy spravedlnosti vyhovět, a státu uložit povinnost smlouvu uzavřít“, prohlásil překvapivě soudce. Spolu se starostou malé obce Březová na Opavsku Pavlem Schneiderem se nám podařil v červnu tohoto roku beze vší nadsázky husarský kousek. …

2018 – MO – Nemovitosti a dispozice s nimi 2.

Dispozice s nemovitostmi – část II. NA CO NESMÍ OBCE A MĚSTA ZAPOMÍNAT A ZAPOMÍNAJÍ Dispozice s nemovitostmi byly v obcích a městech vždy náročnou právní disciplínou. A co víc, nároky na tyto dispozice s nemovitým majetkem se v průběhu let stupňovaly. Často se dokonce spojovaly s případnou odpovědností za škodu a s trestněprávní odpovědností za …

2018 – MO – Nemovitosti a dispozice s nimi 1.

Dispozice s nemovitostmi I. NA CO NESMÍ OBCE A MĚSTA ZAPOMÍNAT A ZAPOMÍNAJÍ Dispozice s nemovitostmi byly v obcích a městech vždy náročnou právní disciplínou. A co víc, nároky na tyto dispozice s nemovitým majetkem se v průběhu let stupňovaly. Často se dokonce spojovaly s případnou odpovědností za škodu a s trestněprávní odpovědností za porušování povinnosti …

2018 – MO – Může státní zástupce nebo soud odebrat zastupitelům právo rozhodovat

Může státní zástupce nebo soud odebrat zastupitelům právo rozhodovat? Ne. Byl by to protiústavní krok OBEC MŮŽE V TRESTNÍM ŘÍZENÍ VYSLAT K SOUDU ADVOKÁTA JAKO ZÁSTUPCE POŠKOZENÉHO. PLNOU MOC JE OPRÁVNĚN PODEPSAT STAROSTA OBCE. NIKDO MU TO NESMÍ ZAKÁZAT. ANI SOUD. Právo na samosprávu je právo zaručené ústavním pořádkem. Neuvědomují si to …

2018 – Dotace za trest

Jsou dotace za trest? Opakované kontroly čerpání dotací s odlišnými výsledky a formalistický přístup kontrolních orgánů zatěžují samosprávu Řada obcí, měst, svazků obcí a měst i krajů čelí po opakovaných kontrolách nárokům státu na vrácení dotací nebo jejich poměrných částí, a to přesto, že judikatura soudů, a to dokonce až Nejvyššího …