2019 – Moderní obec – Majetkoprávní jednání obcí a měst v judikatuře soudů – XI.

Majetkoprávní jednání obcí a měst v judikatuře soudů – XI. V roce 2000 byl nový zákon o obcích nepochybně směrem k lepšímu. Dnes bychom však mohli říct o aktuálně platném zákonu z roku 2000, jež byl už více jak 50 x novelizován, že je opět již překonán praxí, že je příliš stručný, tedy málo …

2007 – Financování inženýrských sítí – Aktuální problém současnosti

Aktuální problém současnosti:FINANCOVÁNÍ INŽENÝRSKÝCH SÍTÍ VERSUS OBČAN 2007 – Rodinná bytová výstavba v obcích a městech přežívá nyní nyní patrně jen díky systému úvěrů stavebních spořitelen a bezúročných půjček s odkladem splatnosti. Stavba domu je však i přesto náročnou záležitostí i pro klasické střední vrstvy obyvatelstva. Připočteme-li, že skončila doba vzájemné sousedské výpomoci, “melouchů” a podobných průvodních …