obec - městys - město
statutární město - kraj
hlavní město Praha - stát
právnické osoby samosprávy a státu

Dispozice s nemovitostmi v obcích

OBEC A ZÁVAZKOVÉ PRÁVO - I.

Smlouva o nájmu: Dá se v ní vůbec chybovat? Velmi snadno

celý článek Mgr.Jana Zwyrtek Hamplová - 01:01 14.09.2011

Smí obec privatizovat byty?

2007 - Smí obec privatizovat byty (odprodat nájemníkům) v domě, jehož tři čtvrtiny vlastní obec a jednu čtvrtinu soukromý majitel? A za jakých podmínek tak může učinit?

celý článek Mgr. Jana Hamplová - 18:29 12.10.2009

Doložky podle § 41 zákona o obcích:JAK NA NĚ?

2001°- Po zveřejnění prvního článku na téma doložek podle § 41 zákona o obcích nastalo v obcích malé zděšení. O co jde? Co se má na mysli? Jak mají tyto doložky znít? Tak zněly otázky na mém e-mailu a v telefonu. Dlužno dodat, že jen malé procento obcí a měst, a samozřejmě i jejichprávníků, si tohoto nenápadného paragrafu dříve povšimlo. Tedy – jak naložit s § 41 zákona číslo 128/2000 Sb. v praxi?

celý článek Mgr.Jana Hamplová - 17:46 12.10.2009

Pronájem nemovitostí: Obecní rada nebo obecní zastupitelstvo?

Ohlasy na článek o hospodaření s majetkem obce mne přiměly věnovat se tématu pronájmu nemovitého majetku obce podrobněji, a to už proto, že jsem ve vztahu k pravomoci orgánů obce uvedla, že náležitosti smluv (které především byly tématem této části článku) schvaluje obecní zastupitelstvo. Podle stávající dikce zákona je tímto orgánem obecní rada, neboť právě ona rozhoduje dle § 45, písm. p/ o ostatních otázkách spadajících do samostatné působnosti obce, pokud nejsou vyhrazeny obecnímu zastupitelstvu. Pravdu měli tedy ti čtenáři, kteří mě na tuto nepřesnost, vzniklou zkrácením textu dané části, upozornili.

celý článek Mgr. Jana Hamplová - 17:40 12.10.2009

Dispozice s nemovitostmi v obci

2009 - Snad málokteré ustanovení zákona o obcích vyvolává tolik otázek a praktických potíží jako je § 39, který upravuje základní pravidla pro dispozice s nemovitostmi. Je tomu tak proto, že zákon nemůže pamatovat na všechny případy, které mohou nastat, výklad zákona není právě snadný. A tak přesto, že platí staré pravidlo, že „kde není žalobce, není ani soudce", obce se správně s ohledem na významnost dispozice s nemovitostí obávají riskovat chybný postup. To jim ovšem, na druhé straně, nebrání si často samy proces prodeje pořádně zkomplikovat, že pak neví, kudy kam. Pokusme se tedy zmapovat nejen platnou právní úpravu, ale také identifikovat nejčastější otázky, které v praxi vznikají, a najít jejich řešení.

celý článek Mgr.Jana Hamplová - 01:21 30.09.2009