obec - městys - město
statutární město - kraj
hlavní město Praha - stát
právnické osoby samosprávy a státu

Dispozice s nemovitostmi - od usnesení ke smlouvě

Dispozice s nemovitostmi jsou jedny z nejčastějších právních úkonů obcí a měst. Přitom tato dispozice není s ohledem na dikci zákona o obcích, konkrétně § 39 zákona o obcích č. 128/2000 Sb., nijak jednoduchá. Naše kancelář připravuje tyto dispozice od usnesení o zamýšlené dispozici, zveřejnění záměru až ke smlouvě, včetně případné smlouvy o smlouvě budoucí.

Pokud hovoříme o dispozici s nemovitostmi, pak máme na myslí pronájem, výpůjčku, prodej, budoucí prodej s podmínkami, privatizaci bytového fondu, zřizování a rušení věcných břemen atd.