obec - městys - město
statutární město - kraj
hlavní město Praha - stát
právnické osoby samosprávy a státu

Dozor nad obcemi

Dozor nad výkonem samostatné působnosti obce

2000 - V hlavě šesté nového zákona o obcích (zákon číslo 128/2000 Sb.) je obsažena právní úprava dozoru nad výkonem samostatné působnosti. Již dříve jsem často uváděla poněkud “kacířskou” tezi, že kontrola je nezbytná a žádoucí, a to zejména proto, aby chránila obce před svými vlastními zastupiteli, tedy aby se chránila před “sebou sama”. A tak přestože je samostatná působnost už podle svého názvu výrazně věcí samotné obce, a obec je při jejím výkonu vázána pouze zákony, nelze ji ponechat bez dohledu, spíše je tomu naopak – dohled je nutné vykonávat právě proto, že obec tak rozsáhlou možnost být sama sebou má. Dozoru se samozřejmě nemůže ujmout nikdo jiný než stát, protože je to on který svěřuji obcím samostatnou působnost.

 

celý článek Mgr. Jana Hamplová - 18:03 12.10.2009