obec - městys - město
statutární město - kraj
hlavní město Praha - stát
právnické osoby samosprávy a státu

Formy spolupráce

Zastoupené stálé, zastoupení ad hoc