Advokátní kancelář pro veřejnou správu a veřejné právo
Mgr. Jana Zwyrtek Hamplová

Specializované právní služby pro obce, města, městyse, statutární města, kraje a veřejnoprávní subjekty

Právní konzultace, stanoviska, rozbory a metodiky
Právo samospráv a navazující klasické obory práva.

Zejména:

 • Bezpečné dispozice s nemovitostmi a ostatním majetkem
 • Komplexní příprava stavebních lokalit s právními pojistkami
 • Nakládání se smlouvami z minulosti a jejich revize.
 • Metodika ošetření složitých právních vztahů v samosprávě.

a další.

Příprava právních podkladů, právních listin a smluv
Záměry na úřední desku, důvodové zprávy, usnesení, smlouvy a jiné

 • Zpracování náročnějších záměrů pro prodej, pronájem, pacht a další
 • Komplexní zpracování podkladů a doporučení pro orgány obcí, měst a krajů
 • Veřejní zakázky včetně účasti v komisích
 • Zákon 106/1999 Sb. o přístupu k informacím
 • Zákon o střetu zájmů

Právní zastoupení (soudní a správní řízení)
Úřady, ministerstva a soudy všech stupňů včetně soudu ústavního.

 • Doporučení procesních postupů – podat žalobu nebo ne?
 • Právní obrana v případě korekce a odvodů dotací včetně námitek.
 • Právní obrana proti zásahům ÚOHS a jiných úřadů.
 • Standardní soudní spory a správní řízení.

Včetně kompletního servisu

(podklady pro orgány samosprávy, tiskové zprávy a jiné)

Veřejnoprávní subjekty

Právní služby pro městské a krajské nemocnice, školy, mateřské školy, s.r.o. a akciové společnosti založené samosprávou (obce, města, kraje) nebo státem.

CENY DOHODOU PODLE SLOŽITOSTI VĚCI.