Advokátní kancelář pro veřejnou správu a veřejné právo
Mgr. Jana Zwyrtek Hamplová

PRÁVNÍ SLUŽBY, PRÁVNÍ ZASTOUPENÍ

 1. PRÁVNÍ SLUŽBY A PRÁVNÍ ZASTOUPENÍ PRO SAMOSPRÁVU
 • soudní spory obcí a měst ve všech oblastech
 • dotační kontroly, právní obrana proti odvodům a vyměřeným penále
 • veškerá trestní řízení proti zástupcům samosprávy od fáze podání vysvětlení
 • komplexní příprava stavebních lokalit v oblasti majetkoprávních dispozic
 • veřejné zakázky – veškeré právní otázky včetně řízení ÚOHS
 • právní korespondence – důležité formulace a návrhy (úřady, ministerstva)
 • kontroly státu vůči samosprávě ve všech oblastech
 • pomoc s formulací usnesení, sepis smluv, připomínkování obsahu smluv
 • právní revize předchozího období v případě změny vedení obce
 • zakládání právnických osob, zakládací dokumenty a smluvní vztahy s nimi
 • zpracování vzorových smluv, které může obec používat v obdobných situacích
 • proškolení zastupitelů – základy práva (aby nežádali nereálné, a nepodceňovali standardní)
 • pomoc při formulaci veřejných vyhlášek a jejich kontrol
 • regionální semináře pro vedení obcí a měst
 1. PRÁVNÍ SLUŽBY A PRÁVNÍ ZASTOUPENÍ PRO VEŘEJNOPRÁVNÍ SUBJEKTY
 • Komplexní právní služby pro městské a krajské nemocnice, školy, mateřské školy, s.r.o. a akciové společnosti založené samosprávou (obce, města, kraje) nebo státem
 1. PRÁVNÍ SLUŽBY A PRÁVNÍ ZASTOUPENÍ PRO SOUKROMÉ SUBJEKTY
 • Právní vztahy s veřejnoprávním subjektem
 • Právní spory s veřejnoprávním subjektem

CENY DOHODOU PODLE SLOŽITOSTI VĚCI – vždy se sjednávají předem

PRAKTICKÁ NOVINKA PRO MALÉ OBCE A MĚSTA 

Stálý a operativní právní servis běžné agendy (kontrola a úprava usnesení, telefonické a mailové konzultace, připomínkování právních textů, prvotní zhodnocení právní korespondence, doporučení právního postupu atd.) krytý pololetní nebo roční paušální platbou.  Tuto službu budeme poskytovat v celé České republice, a v jejím rámci upozorňovat i na aktuální rozsudky v oblasti samosprávy a jiné novinky, poskytovat vzorové smlouvy včetně schvalovacích procesů apod.

Obec/Město velikost Do 500 občanů Do 1500 občanů Do 3000 občanů
Pololetně 4.200,- Kč 4.800,- Kč 5.400,- Kč
Ročně 8.400,- Kč 9.600,- Kč 10.800,- Kč

Vždy plus DPH