obec - městys - město
statutární město - kraj
hlavní město Praha - stát
právnické osoby samosprávy a státu

Jak mají pracovat výbory

Jak mají pracovat výbory zastupitelstev obcí a měst, komise rady a pracovní skupiny

Obsah semináře

 • Povinnosti komisí a výborů
 • Pravomoci komisí a výborů
 • Způsob činnosti komisí a výborů
 • Finanční a kontrolní výbory
 • Schvalovací procesy, výkony kontrolní činnosti
 • Výstupy z výborů a komisí pro zastupitelstvo a radu
 • Práva a povinnosti zastupitelstva a rady vůči výborům a komisím
 • Výbory, komise a vztahy k třetím osobám
 • Co výbor a komise musí, co může a co nesmí
 • Vzory listin dotýkající se práce výborů a komisí
 • Postavení člena výboru a komise a jeho vztahy navenek
 • Pracovní skupiny, jejich podstata a způsob práce

BONUS: Nejčastější chyby a omyly výborů v praxi

Pravidelné součásti všech seminářů pro Vaše rozptýlení:

 • Murphyho zákony pro volené zástupce lidu a úředníky.
 • Kuriózní rozhodnutí Nejvyššího správního soudu 1. republiky.
 • Obec v době před naším letopočtem - kuriózní právní pravidla.
 • Časté pojmy právnické latiny aneb abyste se mohli „blýsknout".

Datum konání02.12.2010
Čas konání9:30
Místo konání:Evropský polytechnický institut, s.r.o. v Kunovicích
Ulice č.p.:Hanácké nám. 625 - Evropský polytechnický institut - 4. Patro
Město:Kroměříž
Cena za osobu:2880 Kč
Cena pro 2 a více osob:2160 Kč