obec - městys - město
statutární město - kraj
hlavní město Praha - stát
právnické osoby samosprávy a státu

Jak se u nás objednat

Není to pravidlem, ale objednací dny jsou v naší kanceláři většinou v úterý a čtvrtek, individuálně lze sjednat i jiný termín. V případě časových možnosti přijmeme ke konzultaci i bez objednání, pokud má Mgr.Hamplová právě prostor pro přijetí.

Pokud jde o čekací dobu, ta je průměrně 1 týden, v případě naléhavosti se snažíme vyjít vstříc dříve. Smlouvy sepisujeme rovněž do jednoho týdne, v případě zvláštní naléhavosti i do dvou dnů.

Pro objednání je nejlépe zvolit telefon 583453026 (J.Pospíšilová) nebo mail sekretariat@hamplova.cz.

Při objednání prosím řekněte své jméno, telefonní nebo mailové spojení, a jaké věci se váš problém týká (sepis smlouvy, rozvodové řízení, sepsání jiné žaloby apod.), protože pak lépe odhadneme čas, který si na Vás máme vyčlenit.

Pokud jde o finanční stránku, tu dohodujeme na místě po seznámení se s problémem, při převzetí právního zastoupení požadujeme přiměřenou zálohu.

Pokud se jedná o zastoupení obcí, preferujeme, pokud tomu nebrání vzdálenost v rámci ČR, že obec navštívíme v jejím sídle, a to zejména s ohledem na dostupnost podkladů k věci na místě.

Na první konzultaci si prosím připravte listiny k dané věci, které máte k dispozici, občanský průkaz pro případný sepis plné moci, popř. své poznámky, abyste se v klidu zeptali na vše, co potřebujete.