obec - městys - město
statutární město - kraj
hlavní město Praha - stát
právnické osoby samosprávy a státu

Jednání a komunikace se státními úřady

I obec či město se dostává do kontaktu s ministerstvy a jinými institucemi, například jako stavebník, nebo jako účastník stavebního řízení, či v řadě jiných situací. Naše kancelář pomáhá obcím a městům v sepisu právní a související korespondence, účastní se jednání, je-li to třeba, a vyřizuje za obec složitější záležitosti, s nimiž by si sama neporadila nebo poradila s velkými obtížemi.