obec - městys - město
statutární město - kraj
hlavní město Praha - stát
právnické osoby samosprávy a státu

K zákonu o úřednicích

Zákon o úřednících územních samosprávných celků

Zákon o úřednících územních samosprávných celků upravuje povinnosti úředníka v hlavě III. obsahující jediný § 16 a nazvané Základní povinnosti úředníka. Toto ustanovení upravuje povinnosti úředníků komplexně, což znamená, že ustanovení § 73 zákoníku práce, které upravuje základní povinnosti zaměstnance, se vůbec nepoužije. To je důležité připomenout, protože použití nesprávného zákona v tak významné otázce vztahů mezi zaměstnancem a zaměstnavatelem může mít negativní dopad pro toho, kdo nesprávnou právní normu použije např. na obranu svých práv (v případě zaměstnance-úředníka), nebo pro vynucení určitých povinností (v případě zaměstnavatele – územního samosprávného celku).

celý článek Mgr. Jana Hamplová - 18:31 12.10.2009

Úředník jako člen představenstva

Jaký je váš názor na fakt, když úředník pracuje v jedné obci s rozšířenou působností (řekněme obec A) jako úředník a zastává na základě pracovněprávního vztahu pozici úředníka, přičemž tato obec ho nevyslala do žádné dozorčí rady ani představenstva městské společnosti na druhou stranu v jiné obci s rozšířenou působností (řekněme obec B) je zastupitelem města a rada jej nominovala za toto město co by zástupce ve společnosti, jako člena představenstva, kdy tato společnost je 100% vlastněna touto obcí B? Je to v rozporu se zákonem?

celý článek Mgr.Jana Hamplová - 01:48 30.09.2009