obec - městys - město
statutární město - kraj
hlavní město Praha - stát
právnické osoby samosprávy a státu

Majetkoprávní úkony obcí a měst

Majetkoprávní úkony obcí a měst - komplexní výklad pro praxi

Obsah semináře

 • Prodeje a pronájmy obecního majetku
 • Věcná břemena a jiné dispozice s majetkem
 • Schvalovací procesy v orgánech obce, jejich změny, narovnání, spory
 • Co je to cena v místě a čase obvyklá
 • Smlouvy o smlouvách budoucích a jejich podstata
 • Doložky podle § 41 zákona o obcích (včetně vzorů)
 • Vzory usnesení orgánů obce, srovnávací ukázky chybných formulací smluv v porovnání se správnými formulacemi
 • Náležitosti právních úkonů obcí a měst - často velká neznámá
 • Kdo může napadnout právní úkon obce u soudu

BONUS: Na co si dát při majetkoprávních úkonech pozor - základní desatero.

Pravidelné součásti všech seminářů pro Vaše rozptýlení:

 • Murphyho zákony pro volené zástupce lidu a úředníky.
 • Kuriózní rozhodnutí Nejvyššího správního soudu 1. republiky.
 • Obec v době před naším letopočtem - kuriózní právní pravidla.
 • Časté pojmy právnické latiny aneb abyste se mohli „blýsknout".

Datum konání04.11.2010
Čas konání9:30
Místo konání:Evropský polytechnický institut, s.r.o. v Kunovicích
Ulice č.p.:Hanácké nám. 625 - Evropský polytechnický institut - 4. Patro
Město:Kroměříž
Cena za osobu:2880 Kč
Cena pro 2 a více osob:2160 Kč