Advokátní kancelář pro veřejnou správu a veřejné právo
Aktuality

Aktuality

KOMPLEXNÍ ADVOKÁTNÍ SERVIS PRO SAMOSPRÁVU NOVĚ

Aktuální nabídka Advokátní kanceláře od ledna 2024  

„I starosta malé obce si zaslouží profesionální právní servis, a primátor velkého města občas nepohrdne nezávislým právním pohledem.“

Dovolte nám informovat Vás o aktuální nabídce advokátní kanceláře, která se věnuje komplexnímu právnímu servisu pro samosprávu již od roku 1999, a která v dané oblasti dosáhla řadu významných úspěchů, jak vyplývá z přehledu významných rozsudků na těchto stránkách. Vkomplexnosti právního servisu ve srozumitelné a praktické podobě tak kancelář stěží nachází konkurenci. Je to nepochybně i tím, že advokátka Mgr. Jana Zwyrtek Hamplová kdysi sama prošla jak pozicemi na úřadě (úřednice, tajemnice), tak v zastupitelstvu, a to včetně funkce starostky. Od roku 1997 je kmenovou autorkou měsíčníku Moderní obec, a její kongres FORUM MUNICIPAL nebo vzdělávací projekt AKADEMIE SAMOSPRÁV výrazně přispěly k právnímu povědomí nejen starostů.  

V posledním roce došlo v kanceláři k více pozitivním změnám, které zdokonalují dosavadní rozsah, formu a efektivitu právních služeb.  Jejich cílem je zaměřit se nejen na pomoc v případě problému, ale stejně tak efektivně na právní servis průběžný a preventivní pro posílení stálé a dobré právní orientaci obcí a měst v jejich každodenním životě, a to co nejvíce efektivní a pohodlnou formou. 

Mgr. Jana Zwyrtek Hamplová byla v roce 2022 zvolena nezávislou senátorkou za Kroměřížsko, a to i díky podpoře místních starostů. Této pozice a zkušeností starostů chce využít v legislativním procesu pro pomoc právě samosprávě. Je tedy jejím zájmem skloubit dosavadní advokátní praxi a oblast vzdělávání s výkonem dané funkce. Proto nabídku kanceláře oživila, rozšířila, dala jí nové, moderní podoby, i personálně posílila. Pro práci v Senátu pak hodlá využít v příštích letech i poradních týmů z řad starostů. 

Výsledkem by mělo být, že Vám kancelář poskytne efektivní a praktický právní servis, což je díky dnešní technice možné napříč celou Českou republikou. Lze využít kancelářského zázemí v Mohelnici, v Praze a v Kroměříži, a v případě větších případů sídla Vašich radnic. 

Klasickou nabídku najdete na těchto stránkách, jako novinku chceme představit 

stálý právní servis běžné agendy (kontrola a úprava usnesení, telefonické a mailové konzultace apod.) pololetní nebo roční paušální platbou.  Tuto službu budeme poskytovat v celé České republice, a v jejím rámci upozorňovat i na aktuální rozsudky v oblasti samosprávy a jiné novinky.  

Kancelář tak reaguje na zvyšující se nároky na výkon Vašich funkcí.

Kancelář rovněž personálně posílila. V advokátní praxi spolupracuje Mgr. Jana Zwyrtek Hamplová už několik let s kolegou, který se v praxi samosprávy už rovněž dobře orientuje. Složitější případy řeší oba společně, a už mnohokrát se to osvědčilo. Kolega má samostatnou právní praxi, ale externí spolupráce je trvalá.     

Mgr. Bohdan Haltmar, LL.M.

advokát

Zábřeh na Moravě  

Mgr. Jana Zwyrtek Hamplová

Advokátka

AK od roku 1999 

Ve své právní praxi dosáhla již řadu precedenčních rozsudků v oblasti samosprávy, mimo jiné šesti významných a vítězných ústavních nálezů, poslední byly v letech 2021, 2022 a 2023.

I proto byla oceněna titulem Právník roku v oblasti správního práva.