Advokátní kancelář pro veřejnou správu a veřejné právo
NA VAŠE ČETNÉ ŽÁDOSTI – MNOZÍ UŽ JSTE PŘISPĚLI A DĚKUJI!

NA VAŠE ČETNÉ ŽÁDOSTI – MNOZÍ UŽ JSTE PŘISPĚLI A DĚKUJI!

Příspěvek zejména na úhradu soudních poplatků pro podání žalob na zrušení VŠECH aktuálních opatření z důvodu OBJEKTIVNÍ NEEXISTENCE PANDEMICKÉ ani EPIDEMIOLOGICKÉ situace, a tím jasného zneužívání pandemického zákona, lze poukázat na účet číslo 1905790339/0800, variabilní symbol 192021.

Důvod: Jeden soudní poplatek činí 5.000,- Kč, a žalob bude podáváno hned několik, a to v pondělí 28.6.2021. Zpětná rušení opatření ničemu nepomáhají. Odpovědné osoby navíc nezrušily pandemickou pohovotost, přestože už několik měsíců neexistují její objektivní předpoklady. Proto tuto jejich nečinnost chceme nahradit soudními rozhodnutími. Opatření mohou být vyhlášena kdykoli znovu, ale pouze tehdy, jsou-li k tomu důvody. Nejsou-li k opatřením důvody, jedná se dle našeho názoru o zneužití zákona.

Žaloby budou zveřejněny.