obec - městys - město
statutární město - kraj
hlavní město Praha - stát
právnické osoby samosprávy a státu

Naši pracovníci

Jana Pospíšilová - vedoucí sekretariátu

V advokátní kanceláři pracuje od data jejího vzniku, má na starost její organizační chod a prvotní a průběžný kontakt s klienty. Jejím prostřednictvím se klienti objednávají, sjednává i schůzky v sídle klientů, zejména obcí a měst, přebírá a vydává spisové materiály. Má přístup ke služební korespondenci, vyřizuje standardní záležitosti včetně procesních podání k soudům - odročení apod.

Spolupracujeme dále externě s finančním poradcem, se znalci a s dalšími kolegy advokáty

DŮLEŽITÁ POZNÁMKA - Všichni naši pracovníci jsou v pracovních smlouvách vázání přísnou mlčenlivostí v rozsahu mlčenlivosti advokáta. Nemusíte mít proto obavy svěřit se jim se svými záležitostmi.