obec - městys - město
statutární město - kraj
hlavní město Praha - stát
právnické osoby samosprávy a státu

Novela zákona o zadávání veřejných zakázek a obce

2002 - Novela zákona o zadávání veřejných zakázek (zák.199/1994 Sb., ve znění zákona č. 148/1996 Sb.- úplné znění zákon č. 229/1996 Sb., zákona č. 93/1998 Sb. a zákona č.28/2000 Sb) přiblížila tuto právní normu standardu práva Evropských společenství, což bylo hlavní motivací zákonodárce. Základní cíle byly splněny - je ošetřen režim přirozených či síťových monopolů (vodní hospodářství, energetika, doprava a telekomunikace), novela zahrnula práva z průmyslového a jiného duševního vlastnictví, upřesnila klíčové pojmy, zdokonalila proceduru, zjednodušuje evidenci. Pozitivní dopad tedy rozhodně převažuje. Přesto najdeme okruh otázek, které zůstaly neupraveny, resp. jsou upraveny, tak, že v české výkladové praxi naleznou mnoho různých odpovědí. Tyto otázky se týkají obcí.

Autor: Mgr. Jana Hamplová Čas vydání: 18:17 12.10.2009