obec - městys - město
statutární město - kraj
hlavní město Praha - stát
právnické osoby samosprávy a státu

Obce a média

Obce a média - právní úprava, vydávání zpravodajů, právní obrana, komunikace s médii

Obsah semináře

  • Obec jako vydavatel místních zpravodajů a místní vysílání - nečekaná úskalí praxe.
  • Obec a „sedmá velmoc" - jak psát tiskové zprávy a jak reagovat na nesprávné informace v tisku (právo na odpověď a související otázky).
  • Má dělat obec tiskové konference - kdy, proč a jak
  • Jak průběžně komunikovat s tiskem a proč, odpovědnost vůči médiím.
  • Ochrana osobnosti zastupitelů a úředníků - žaloby na ochranu osobnosti, trestný čin pomluvy (rozdíly, kdy má smysl se bránit, jak řešit konkrétní situace). Ochrana dobrého jména obce jako právnické osoby - lze to?

BONUS: Zajímavé soudní rozsudky ve věcech na ochranu osobnosti.

Pravidelné součásti všech seminářů pro Vaše rozptýlení:

  • Murphyho zákony pro volené zástupce lidu a úředníky.
  • Kuriózní rozhodnutí Nejvyššího správního soudu 1. republiky.
  • Obec v době před naším letopočtem - kuriózní právní pravidla.
  • Časté pojmy právnické latiny aneb abyste se mohli „blýsknout".

Datum konání10.03.2011
Čas konání9:30
Místo konání:Evropský polytechnický institut, s.r.o. v Kunovicích
Ulice č.p.:Hanácké nám. 625 - Evropský polytechnický institut - 4. Patro
Město:Kroměříž
Cena za osobu:2880 Kč
Cena pro 2 a více osob:2160 Kč