obec - městys - město
statutární město - kraj
hlavní město Praha - stát
právnické osoby samosprávy a státu

Obci Rudoltice jsme zachránili 99,5% odvodů

Namísto 136.000.000,- Kč bude hradit 680.000,- Kč.

LISTOPAD 2009 - Obec Rudoltice nás v roce 2008 pověřila právním zastoupením při právní obraně proti platebním výměrům, které jí ukládaly uhradit do státního rozpočtu 136.080.000,- Kč.

Obec na tuto obranu nerezignovala přesto, že si vedení obce bylo vědomo závažných porušení zákona, kterých se dopustil ve své funkci bývalý starosta. Více právními kroky jsme nakonec dosáhli toho, že nakonec bude obec hradit pouze 680.400,- Kč. Nebylo to však snadné. Poprvé stát prominul pouze část penále, a na obci zůstávala stále povinnost hradit více jak 80.000.000,- Kč (s ročním rozpočtem obce 25 mil včetně mandatorních výdajů). Obci tak nezbylo nic jiného, aby se pokusila zvrátit pro ni zcela zásadní otázku bytí a nebytí v dalších desítkách let, a obrátit se naším prostřednictvím na soud se správními žalobami. Klíčovým rozhodnutím však bylo, na naše doporučení, podat opětovnou a vysoce kvalifikovanou žádost o prominutí. Tato druhá žádost byla vnímána MF ČR tak věcně i právně podložená, že skutečně došlo k velmi velkorysému rozhodnutí státu vůči obci Rudoltice, a to tak, že konečný verdikt k úhradě je 680.400,- Kč. Finanční kolaps obce tak je v těchto dnech zažehnán.

Autor: Mgr. Jana Hamplová Čas vydání: 00:38 24.11.2009