obec - městys - město
statutární město - kraj
hlavní město Praha - stát
právnické osoby samosprávy a státu

Obec a občané stokrát jinak

Obec a občané stokrát jinak:
přístup k informacím, stížnosti, petice, místní referenda

Obsah semináře

  • Které informace musím, které nemusím a které nesmím poskytovat
  • Rozdíl mezi informacemi pro občana a zastupitele
  • Jak vyřizovat stížnosti a co vůbec je stížností a co nikoliv
  • Jak nakládat s peticemi, co musí petice splňovat a jak se vyřizuje
  • Základní pravidla místního referenda, kdy jej musíme vyhlásit, kdy nemusíme a kdy nesmíme
  • Práva občana na jednání zastupitelstva (podněty, návrhy, vystupování na jednání zastupitelstva)

BONUS: Zajímavé judikáty z této oblasti, kuriózní zkušenosti z praxe

Pravidelné součásti všech seminářů pro Vaše rozptýlení:

  • Murphyho zákony pro volené zástupce lidu a úředníky.
  • Kuriózní rozhodnutí Nejvyššího správního soudu 1. republiky.
  • Obec v době před naším letopočtem - kuriózní právní pravidla.
  • Časté pojmy právnické latiny aneb abyste se mohli „blýsknout".

Datum konání03.02.2011
Čas konání9:30 - 15:00
Místo konání:Evropský polytechnický institut, s.r.o. v Kunovicích
Ulice č.p.:Hanácké nám. 625 - Evropský polytechnický institut - 4. Patro
Město:Kroměříž
Cena za osobu:2880 Kč
Cena pro 2 a více osob:2160 Kč