obec - městys - město
statutární město - kraj
hlavní město Praha - stát
právnické osoby samosprávy a státu

Obec a stavební právo v každodenní praxi

Kroměříž - 17.6.2010

STŘEDISKO PRAKTICKÉHO VZDĚLÁVÁNÍ
PRO ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVU A OBLASTI VEŘEJNÉ SPRÁVY

Mgr. Jana Hamplová - lektorka
advokátka a známá autorka a členka redakční rady měsíčníku Moderní obec,
specializující se na právo obcí a měst
a
partneři projektu střediska praktického vzdělávání
Evropský polytechnický institut s.r.o. - soukromá vysoká škola, Kunovice
OBEC REAL SERVIS s.r.o.

Vás zvou na seminář na vysoce aktuální téma...


OBEC A STAVEBNÍ PRÁVO V KAŽDODENNÍ PRAXI
Termín: Čtvrtek 17. června 2010 od 9,30 do 15.00 hodin
Místo konání: Kroměříž, Hanácké nám. 625
Přihláška: níže
(vedle prodejny Lídl, sousední ulice je ul. Velehradská)
prostory Evropského polytechnického institutu - 4.patro, učebna L 1

Obsah přednášky:
Obec jako účastník stavebního řízení ve všech souvislostech. Obec jako stavebník. Postavení starosty, rady a zastupitelstva. Práva obce bez stavebního úřadu. Pozice občanských sdružení. Obec a její stavební úřad - vzájemné vztahy. Komunikace s investory na území obce. Uzavírání smluv. Vydávání stanovisek obce, souhlasy a nesouhlasy, vyjádření pro investory - ano nebo ne?
Zajímavé kauzy z této oblasti. Referendum o výstavbě na území obce - lze nebo nelze? Větrné elektrárny, FWE a další aktuální problémy dneška a jejich úskalí.
Jak uzavřít dobré smlouvy a co je to vlastně „dobrá smlouva"?
Diskuze a odpovědi na otázky účastníků.
Po ukončení semináře možnost konzultace z kterékoli oblasti obecního práva.
PŘIHLÁŠKA na odborný seminář
STŘEDISKA PRAKTICKÉHO VZDĚLÁVÁNÍ
PRO ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVU A OBLASTI VEŘEJNÉ SPRÁVY
OBEC A STAVEBNÍ PRÁVO V KAŽDODENNÍ PRAXI
Termín: Čtvrtek 17. června 2010 od 9,30 do 15.00 hodin
Místo konání: Kroměříž, Hanácké nám. 625
Účastnický poplatek - 2.400,- Kč vč. DPH na osobu
V případě účasti 2 a více osob z obce - 1.920,- Kč vč. DPH na osobu

Přihlašujeme na odborný seminář počet osob ______________________
Jméno a příjmení, pracovní zařazení

_________________________________________________________

_________________________________________________________

_________________________________________________________

Obec/město _______________________________________________

IČ: ___________ Sídlo úřadu __________________________________

Kontaktní osoba: __________________________ Tel: ______________

Mail: ________________________________________

Občerstvení zajištěno.
Přihlášku můžete poslat:
Poštou: Advokátní kancelář Mgr.Jana Hamplová, Olomoucká 36, 78985 Mohelnice
Mailem: obce@hamplova.cz
Faxem: 583453028
Více o nás:
www.hamplova.cz
www.czechuniversity.com
www.obecrealservis.cz

Autor: Mgr.Jana Hamplová Čas vydání: 02:12 20.05.2010