obec - městys - město
statutární město - kraj
hlavní město Praha - stát
právnické osoby samosprávy a státu

Obec a stavební zákon

Orgány obce a nový stavební zákon - III. Obec versus kraj

Zákon číslo 183/2006 Sb. o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon)1 vnáší nová pravidla i do vztahů mezi obcí a krajem. Protože se jedná o podstatné otázky pro orientaci obcí, v následujícím textu připomínáme tuto novou právní úpravu právě se zaměřením na tuto problematiku.

celý článek Mgr. Jan Hamplová - 18:38 12.10.2009

Orgány obce a nový stavební zákon I.

Zákon číslo 183/2006 Sb. o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon)1 se dotýká i volených orgánů obce, a to zejména  pokud jde o vymezení jejich působnosti. Specifikuje, co spadá do kompetence zastupitelstva obce, která rozhodnutí přijímá rada obce a řeší rozdělení působnosti v obci, kde se rada obce nevolí. Protože se jedná o podstatné otázky, v následujícím textu připomínáme tuto novou právní úpravu právě se zaměřením na otázky schvalovacích pravomocí.

celý článek Mgr. Jana Hamplová - 18:37 12.10.2009

Orgány obce a nový stavební zákon II.

Zákon číslo 183/2006 Sb. o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon)1 se dotýká nejen volených orgánů obce (Orgány obce a nový stavební zákon - I.), ale též obecních úřadů a starosty obce. Protože se jedná o podstatné otázky, v následujícím textu připomínáme tuto novou právní úpravu právě se zaměřením na tuto problematiku.

celý článek Mgr. Jana Hamplová - 18:37 12.10.2009

Aktuální problém současnosti:FINANCOVÁNÍ INŽENÝRSKÝCH SÍTÍ VERSUS OBČAN

Rodinná bytová výstavba v obcích a městech přežívá nyní nyní patrně jen díky systému úvěrů stavebních spořitelen a bezúročných půjček s odkladem splatnosti. Stavba domu je však i přesto náročnou záležitostí i pro klasické střední vrstvy obyvatelstva. Připočteme-li, že skončila doba vzájemné sousedské výpomoci, “melouchů” a podobných průvodních jevů socialistické společnosti, musíme přiznat, že standardní rodina, která se rozhodne stavět, a nepatří mezi ty s nadprůměrným příjmem, je hodna obdivu. Obcí a měst se rodinná výstavba dotýká z více úhlů. Jedním z nich je připravenost území, kterou si obce a města s budoucími majiteli rodinných domků přehazují jako horký brambor.

celý článek Mgr. Jana Hamplová - 18:25 12.10.2009