obec - městys - město
statutární město - kraj
hlavní město Praha - stát
právnické osoby samosprávy a státu

Obec jako účastník územního a stavebního řízení

V případě, že na území obce či města vznikají různé stavební projekty, je obec účastníkem řízení, a ne vždy dokáže tuto pozici využít ve směru svých zájmů, nebo neví, jak tuto svou pozici realizovat. V této oblasti můžeme obci či městu účinně pomoci.