obec - městys - město
statutární město - kraj
hlavní město Praha - stát
právnické osoby samosprávy a státu

Obec jako vlastník a vlastnické spory

Věcná břemena, chodníky, cesty, prodeje, neplatnost prodejů, rušení věcných břemen, zřizování věcných břemen - to bývají časté a velmi problematické případy vyskytující se v obcích a městěch. Nezřídka nastupující vedení obcí/měst zjistí, že byl převeden nemovitý majetek bez souhlasu orgánů obce/města, a tápe, co s tím, někdy zase neví, jak má zlegalizovat městskou cestu na soukromém pozemku. Vlastnická práva obcí a měst jako jedny z nejpodstatnějších práv rovněž naše kancelář řeší v celém komplexu.