obec - městys - město
statutární město - kraj
hlavní město Praha - stát
právnické osoby samosprávy a státu

Obec jako vykonavatel státní správy

Město i malá obec se ocitají v řadě případů nositelem státní správy, a z toho jim vyplývá řada povinnsotí a odborné práce. Zejména menší města a obce si často neví s právními dokumenty rady, a proto jim v tom pomáháme - zpracováním těchto dokumentů, metodickým vedením, účastí na obecním úřadě v případě projednávání těchto záležitostí.