obec - městys - město
statutární město - kraj
hlavní město Praha - stát
právnické osoby samosprávy a státu

OBEC/MĚSTO A OBČAN

 • stížnosti a jiná podání, žádosti o informace, petice, místní referenda, práva občanů
 • úskalí vydávání tisku, ochrana osobnosti zastupitele, pomluva, komunikace s tiskem

Program

8.30 - 9.00 PREZENCE
9.00- 10.15

OBEC/MĚSTO A OBČAN STOKRÁT JINAK

 • Právo na informace
  Které informace musím, které nemusím a které nesmím poskytovat.
  Rozdíl mezi informacemi pro občana a zastupitele.
  Úhrada informací, kopie ano či ne, ujednání ve smlouvách o utajení...
 • Stížnosti
  Jak vyřizovat stížnosti a co vůbec je stížností a co nikoliv.
  Stížnosti v oblasti samosprávy a státní správy - rozdíl, který nevnímáme.
 • Petice
  Co je petice a co podpisová akce, jak s peticí nakládat
 • Náležitosti petice a její vyřízení
10.15 - 10.30 Přestávka
10.30 - 12.00

OBEC/MĚSTO A OBČAN STOKRÁT JINAK

 • Místní referendum
  Základní pravidla místního referenda, kdy jej musíme vyhlásit, kdy nemusíme, kdy dokonce nesmíme
 • Práva občana na jednání zastupitelstva
  Podněty, návrhy, vystupování na jednání zastupitelstva
 • Práva zastupitele
  Podněty, návrhy, vystupování na jednání zastupitelstva
 • Úřední deska a jiné výstupy obce navenek
12.00 - 13.00 oběd v místní restauraci (tradiční česká kuchyně)
13.00 - 14.00

OBEC/MĚSTO A MÉDIA STOKRÁT JINAK

 • Obec jako vydavatel místního tisku a místního vysílání
  Tiskový zákon, právo na odpověď, střet zájmů, vyváženost a další úskalí.
 • Obec v kontaktu s médii (tisk, rozhlas, televize)
  Jak uplatňovat svoje práva, kdo má za obec jednat, soudní ochrana
14.00 - 14.15 Přestávka
14.15 - 15.30

OBEC/MĚSTO A MÉDIA STOKRÁT JINAK

 • Ochrana osobnosti zastupitele, pomluva
  Jak se bránit urážkám, lžím, a co ne/musíme vydržet...
 • Ochrana dobrého jména obce
  Obrana, která zůstává zatím mimo pozornost
 • Komunikace s médii - kdy, jak a proč
  Jak předcházet dezinformacím, jak psát tiskové zprávy, kdy a proč, forma

V průběhu - dotazy na jakékoli téma oblasti samosprávy.

Od 15.30 Možnost individuálních konzultací.

Datum konání15.11.2011
Čas konání09:00
Místo konání:Budova Automotoklubu naproti Hlavnímu nádraží Praha
Ulice č.p.:Opletalova 29
Město:Praha 1
Cena za osobu:2160 Kč