obec - městys - město
statutární město - kraj
hlavní město Praha - stát
právnické osoby samosprávy a státu

Obec/město - zastoupení u soudu

Pokud se obec/město ocitne u soudu, a to ať už v roli žalobce (samo má zájem spor vést) či žalovaného (je proti němu podána žaloba), nemělo by ponechat nic náhodě už s ohledem na procesní předpisy, kterým ne vždy musí zástupce obce rozumět, i když jinak ví, o čem spor je a co chce obc či město uplatnit. Naše kancelíář poskytuje právní zastoupení obcí a měst u soudu ve všech případech:

- podání žaloby (právo občanské, pracovní, obchodní, stavební, správní soudnictví....)

- obrana před podanou žalobou (kvalifikované vyjádření a dále klasické procesní zastoupení)

- hájení zájmů obce/města jako poškozených v trestním řízení (uplatnění škody v rámci trestního řízení)

Odměna za zastoupení se sjednává dohodou, popř. dle advokátních předpisů.