obec - městys - město
statutární město - kraj
hlavní město Praha - stát
právnické osoby samosprávy a státu

OBEC, MĚSTYS, MĚSTO

PRÁVNÍ MINIMUM PRO VAŠI KAŽDODENNÍ PRAXI

KONFERENCE PRO STAROSTY, MÍSTOSTAROSTY A DALŠÍ FUNKCIONÁŘE OBCÍ A MĚST S PRAKTICKÝMI ODBORNÝMI PŘEDNÁŠKAMI

Hotel VŠEMINA Slušovice - 24.- 25. listopadu 2011

Hotel Všemina

PŘEDNÁŠKY SE ZAMĚŘENÍM NA APLIKACI PRÁVA V KAŽDODENNÍ PRAXI OBCÍ A MĚST „od A do ZET"

 • zkušení lektoři - zajímavá témata - příklady z praxe - vzory a návody
 • příjemné prostředí - kvalitní servis - česká kuchyně
 • možnost konzultací konkrétních problémů obcí a měst na místě

Program

Čtvrtek 24. listopadu 2011

08.00 - 09.00 prezence a uložení zavazadel
09.00 - 09.15 organizační záležitosti, občerstvení
09.30 - 11.30 1. ROZHODOVÁNÍ ORGÁNŮ OBCE OD A DO ZET
Jednací řád jako pomocník - správný schvalovací proces (úskalí, chyby a metody, jak jim předejít) - usnesení, jeho opravy, změny a zrušení - rozdělení pravomocí a jejich přesuny - specifika rozhodování obce bez rady - vztahy rada obce a zastupitelstvo obce - platnost a neplatnost právního úkonu (teorie a soudní praxe) - práva a povinnosti zastupitele.
11.30 - 12.30 oběd
12.30 - 13.30 2. OBEC A ŠKOLSKÉ SUBJEKTY NA JEJÍM ÚZEMÍ
Vlastní organizace, organizace krajské, neziskové a jiné - zájmová činnost dětí a mládeže - jak na to, úskalí, rady a návody - vzájemná komunikace a vztahy.
13.30 - 14.15 občerstvení, ubytování
14.15 - 15.30 3. UZAVÍRÁNÍ SMLUVNÍCH ZÁVAZKŮ V PRAXI
Nejčastější typy smluv a chyby při jejich uzavírání - formální náležitosti smluvních závazků - zajímavé soudní kauzy - uzavírání smluv, změny, dodatky, zrušení, odstoupení a jiné dispozice - jednání za obec - kdy, kdo a jak, podpisové právo - majetkoprávní dispozice.
15.30 - 15.45 přestávka, občerstvení
15.45 - 17.00 4. OBEC A OBČAN VE VŠECH SOUVISLOSTECH
Právo na informace - co poskytovat musíme, nemusíme a nesmíme - práva občana podle zákona o obcích v praxi - podpisové akce, petice a místní referenda - základní přehled - stížnosti a jiná písemná podání (právní úprava, návody k řešení) - vidimace a další služby veřejnosti.
17.00 - 18.15 přestávka, občerstvení
18.15 - 19,15 5. VÝKON STÁTNÍ SPRÁVY A SAMOSPRÁVY POD JEDNOU STŘECHOU
Co je to spojený model státní správy a samosprávy - jak se tento model projevuje v praxi - jak s výkonem státní správy nakládat, otázky podjatost - obec jako účastník správních řízení
- příklady z praxe aneb co zákonodárce nepředpokládal.
19.15 Večeře, individuální konzultace s lektory, neformální program

Možný večerní program

 • v ceně ubytování - možnost návštěvy bazénu s mořskou vodou v objektu hotelu
 • za poplatek je dále k dispozici kulečník, bowlingová dráha, šipky, stolní fotbal, Whirlpool, sauna (finská, solná, aroma, parní), wellness centrum (masáže, zábaly, peeling, koupele)
 • v provozu bude mimo restaurace i bar

Speciální nabídka pro zájemce - profesionální fotografické studio na místě

V samostatném salonku se můžete nechat vyfotit od našeho spolupracovníka - profesionálního fotografa - kvalitní portrétové fotografie jak pro svou osobní potřebu, tak pro oficiální potřeby v rámci zastupování obce (pro tisk, web, tiskoviny obce) - soubor fotografií můžete pořídit za cenu 600,- Kč vč. DPH. Fotografie budou dodávány na CD pro Vaše všestranné použití. Soukromé platby na místě, ostatní standardně fakturou.

Pátek 25. listopadu 2011

08.00 - 09.00 Snídaně
09.00 - 10,30 6. VÝBORY, KOMISE A PRACOVNÍ SKUPINY
Kontrolní a finanční výbory (aktuální problém praxe)- jak upravit jejich faktickou činnost, vzorový jednací řád - práva a povinnosti výborů a jejich členů - podstata práce výborů, pravomoci, vztah k orgánům obce a k úřadu - konkrétní příklady z praxe.
10.30 - 10.45 přestávka, občerstvení
10.45 - 11.30 7. OBEC A MÉDIA, OCHRANA OSOBNOSTI, POMLUVA
Obec jako vydavatel místního tisku - obec a komunikace s novináři, právo na reakci (návody, vzory) - ochrana osobnosti, pomluva - právní úprava a soudní kauzy - ochrana dobrého jména obce a města
11.30 - 12.30 oběd
12.30 - 14.00 8. DÍLČÍ ZAJÍMAVÁ TÉMATA PRO VAŠI KAŽDODENNÍ PRAXI
Trestní odpovědnost starostů a členů zastupitelstva (aktuální otázky) - jak se bránit odvodům státních dotací zpět do státního rozpočtu - obec u soudu (jako žalovaná, jako žalující) - so nám přinese novela zákona o obcích aneb „revoluce" v obecním právu na spadnutí.
14.00 - 14.30 DISKUZE, OTÁZKY
14.30 Oficiální ukončení konference
14.30 a dále INDIVIDUÁLNÍ KONZULTACE S ÚČASTNÍKY

NA ÚČASTNÍKY TÉTO KONFERENCE ČEKÁ

- výklad srozumitelnou a zábavnou formou - lektoři nikoli s teoretickými, ale s mnohaletými praktickými zkušenostmi - stálý servis občerstvení - výklad v moderním sále s výhledem na jezera v krásném přírodním areálu - na balkoně navazujícím na sál prostor pro kuřáky - projekce všech prezentací

V CENĚ KONFERENCE JE OBSAŽENO

 • studijní materiály, vzory a návody - na CD
 • praktická příručka Profesionální zastupitel 1 ks (více kusů lze na místě zakoupit)
 • ubytování - 1 noc (Pozn. na základě žádosti je možné zajistit za příplatek ubytování před i po konání konference - prodloužený víkend) - ubytování v hezkých dvoulůžkových pokojích s kompletním přísl.
 • káva, nealkoholické nápoje, pečivo, chlebíčky aj. - servírované vždy v rámci přestávky (coffebreak)
 • 1x snídaně formou švédských stolů
 • 2 x oběd a 1 x večeře (tradiční česká kuchyně - na žádost lze zajistit dietní stravu)
 • vstup do bazénu s mořskou vodou
 • parkování na uzavřeném parkovišti u hotelu
 • wi-fi v celém hotelu

DOPRAVA

 • autem - hotel Všemina v obci Všemina, navigace Všemina, č.p. budovy 300
 • vlakem do Zlína, a autobusem dále linka Všemina-Vsetín, zastávka U Kachtíků (zastávka je od hotelu poměrně daleko, proto zajišťujeme odvoz autem na základě telefonického kontaktu na recepci hotelu - odvoz do 10 minut - telefon na recepci 577 11 66 11)

KONTAKTY NA NÁS - Ptejte se, rádi Vám odpovíme

E-mail: Info@municipal-centrum.cz
Telefon: mobil: 721105882 (O2), 776559534 (Vodafone)
Romana Duchaňová, organizační záležitosti (denně od 08.00 do 17.00)

DÁLE SE O VÁS BUDOU STARAT A SERVIS ZAJIŠŤOVAT

 • personál hotelu
 • z našich kolegů:
  Romana Duchaňová - vedoucí organizace, František Zwyrtek - dílčí organizační záležitosti, doprava, distribuce CD, Mgr. Martina Špundová - otázky ubytování, fotografických služeb, stravování, Martin Špunda - fotograf

PŘIHLÁŠKOVÝ FORMULÁŘ (PDF) můžete poslat mailem na adresu Info@municipal-centrum.cz.

Můžete použít rovněž klasickou písemnou formu.

PŘIHLÁŠKY PŘIJÍMÁME DO 30.9.2011, v případě vyššího zájmu než umožňuje kapacita budeme potvrzovat účast podle pořadí přihlášek.

LEKTOŘI:

Mgr. Jana Zwyrtek Hamplová, advokátka, autorka projektu MUNICIPAL
Na právo územních samospráv se specializuje již od roku 1990. Od roku 1999 má samostatnou advokátní kancelář se zaměřením na veřejnou správu s celorepublikovou působností. Je kmenovou autorkou měsíčníku Moderní obec, přispívá do dalších odborných časopisů a je spoluautorkou či autorkou více odborných publikací, např. Profesionální zastupitel. V advokátní praxi zastupuje řadu obcí a měst, a na odborných seminářích, v nichž vychází především z osobní odborné praxe, přednáší již mnoho let. Sama je zastupitelkou, a před dokončením studia práv pracovala na městském úřadě. Proto je jí prostředí obcí a měst důvěrně známé, a na právním zastoupení a seminářích je to znát. Její výklad se vyznačuje řadou příkladů z praxe, srozumitelností i pro laiky a typickými Murphyho zákony, které sbírá a v přednáškách používá. Ve svém archívu má rovněž řadu kuriózních případů z praxe a kuriózních či jinak zajímavých rozhodnutí soudů. Je velmi žádanou a oblíbenou lektorkou. Více o její práci na www.hamplova.cz

JUDr. Miroslav Kubánek, vedoucí kanceláře starosty města Pelhřimov
Od roku 1991 pracuje pro místní správu, a to na Městském úřadu Pelhřimov (Pelhřimov je obec s rozšířenou působností), takže je představitelem „první palebné linie" veřejné správy s bohatou praktickou zkušeností. Je dlouholetým, a povětšinou oblíbeným, lektorem problematiky práva územních samospráv. Ve výkladu sice odkazuje na závěry poradních orgánů ministra vnitra ČR a upozorňuje na jejich existenci, není ovšem nekritickým příjemcem informací z takových dokumentů plynoucích. Udržuje úzké kontakty se starosty, místostarosty a tajemníky z mnoha obcí republiky, se kterými vzájemně konzultuje mnohé otázky praktického života. Tím se udržuje „vždy ve střehu" ve spleti předpisů a problémů místních samospráv. Také jeho výklad je v mnohém zaměřován na praktické příklady, přičemž základním principem jeho pojetí místní správy je: „Služme, avšak neposluhujme".

Mgr. Dagmar Tkáčová - ředitelka Domu dětí a mládeže
Pracuje ve školství od roku 1991. Od roku 1999 je ředitelkou Domu dětí a mládeže Magnet Mohelnice. Specializuje se na oblast školství a kultury a zejména na problematiku využívání volného času nejen dětí a mládeže, ale i dospělých. Je členkou několika komisí a zájmových sdružení. Je např. zástupkyní Olomouckého kraje v Republikové koordinační radě Sdružení pracovníků domů dětí a mládeže a středisek volného času a členkou Krajské komise BESIP Olomouckého kraje. Zaměřuje se na problematiku dopravní výchovy dětí, mládeže a dospělých. Je zastupitelkou v Mohelnici, a proto zná zblízka i praktické otázky fungování orgánů obcí a měst.


Datum konání24.-25.11.2011
Čas konání09:00
Místo konání:Hotel VŠEMINA Slušovice
Ulice č.p.:Všemina 300
Město:Slušovice
Cena za osobu:4900 Kč