obec - městys - město
statutární město - kraj
hlavní město Praha - stát
právnické osoby samosprávy a státu

Oblast Ústí nad Orlicí - 24.11.2009

Region okresů Chrudim, Pardubice, Svitavy, Ústí nad Orlicí

KDE: Zasedací místnost Městského úřadu v Ústí nad Orlicí, 24.11.2009, od 9.30 do 14.00 hodin

TÉMATA VÝKLADU:
1. Jak (ne)uzavírat smlouvy aneb majetkoprávní dispozice obcí a měst

(§ 39 zákona o obcích, doložky dle § 41, schvalovací proces, dodatky, změny, jak má znít usnesení, co může způsobit neplatnost smlouvy aj.)
2. Co je a co není žádost o informace, co musím a co nemusím poskytovat
(jak posuzovat žádost o informaci, jak postupovat když o žádost o informaci nejde, které informace poskytnout musím, které nemusím a které nesmím, práva výborů zastupitelstva na informace o mzdách apod.)
3. Co je a co není stížnost a jak tato podání správně vyřizovat
(jak vyhodnotit stížnost, co stížností není, do čeho se jako obec neplést)
4. Právní obrana proti odvodům do státních rozpočtů (dotace)
(žádost o prominutí, správní žaloba, dotační podmínky a některé jejich nezákonnosti, spoluzavinění státu, chyby obcí v právní obraně a jiné)
5. Příklady (nejen) soudních sporů z oblasti samosprávy
(zajímavé soudní rozsudky, trestní odpovědnost, obec u soudu a důležitá připomenutí, je zákon vždy závazný?, kuriozity praxe a diskuze)
V případě zájmu mohou následovat po skončení individuální konzultace.
Můžete také zaslat svůj dotaz předem na adresu sekretariat@hamplova.cz.

Jak se přihlásit? Na adrese sekretariat@hamplova.cz.

Účastnický poplatek (v ceně je zahrnuto občerstvení)
1 osoba 1.785,- Kč vč. DPH, 2 osoby 3.094,- Kč vč.DPH, 3 osoby 3.927,- Kč vč.DPH.

Autor: Mgr. Jana Hamplová Čas vydání: 23:46 21.03.2010