obec - městys - město
statutární město - kraj
hlavní město Praha - stát
právnické osoby samosprávy a státu

Obrana proti odvodům státních dotací

Obce a města se střetávají často s tím, že v případě porušení pravidel při poskytování státních dotací je vystaven výměr, který jim přikazuje dotace vrátit a uhradit penále. Naše kancelář obcím připravuje komplexní právní obranu, a to souběžně cestou

a) žádosti o prominutí

b) odvolání a případně správní žaloby

POZOR - podání žádosti o prominutí nezastavuje běh promlčecí lhůty k podání odvolání, a proto je nutné vždy použít oba instituty současně, pokud chcete účinně bránit zájmy obce či města.

POZNÁMKA - z úhrady odměny nemusíte mít obavy, prvotní nájklady nejsou vysoké, a dále se odměna odvíjí od úspěchu ve věci. Naše kancelář dosahuje v této oblasti díky značným zkušenostem velmi dobrých výsledků.