obec - městys - město
statutární město - kraj
hlavní město Praha - stát
právnické osoby samosprávy a státu

Ochrana osobnostních práv

Žaloby na ochranu osobnosti, diskiminační žaloby, obrana proti pomluvě - to jsou mechanismy uplatnění osobních práv každého člověka, tedy i samosprávného politika.