obec - městys - město
statutární město - kraj
hlavní město Praha - stát
právnické osoby samosprávy a státu

Odborné články a publikace

Odborné články

V této rubrice naleznete články publikované Mgr. Janou Zwyrtek Hamplovou v odborném tisku (Moderní obec, Právní rádce, Bulletin advokacie, Veřejná správa a další) od roku 1999 doposud. Články jsou pro snadnou orientaci členěny podle témat do níže uvedených oblastí. Upozorňujeme dále na rubriku Odpovědi na Vaše otázky v části Specializace - Samospráva (obce, města, kraje), v níž naleznete rovněž řadu užitečných informací.

Kategorie čánků