obec - městys - město
statutární město - kraj
hlavní město Praha - stát
právnické osoby samosprávy a státu

Odborné semináře v regionech

Mgr.Jana Zwyrtek Hamplová, mj. i známá autorka měsíčníku Moderní obec, Vám nabízí populárně-naučné semináře jak ve vlastním Vzdělávacím středisku pro samosprávu při soukromé vysoké škole Evropský polytechnický institut, s.r.o. v Kunovicích (HODONÍN, KUNOVICE, KROMĚŘÍŽ - blíže na těchto stránkách - Vzdělávací středisko pro samosprávu), tak ve Vašem sídle - regionu, mikroregionu či městě. Semináře probíhají srozumitelnou a praktickou formou, s řadou příkladů z praxe, vzory a návody, a v jejich rámci probíhá i vzájemné diskuze a odpovědi na otázky. Nejžádanější okruhy seminářů, které si můžete objednat:

- Zákon o obcích jak jej neznáte (průřezový seminář nejvíce problematických ustanovení zákona)
- Které informace obec nemusí a které nesmí poskytovat (aneb ne vše je žádost o informace)
- Jak (ne)uzavírat smlouvy (nemovitosti, smlouvy o dílo, platnost smlouvy, podepisování, schvalování, úskalí textu smlouvy, skrytá nebezpečí...)
- Správný schvalovací proces v orgánech obce (kdo co může, kdo co nesmí, ověřovací doložky dle § 41 zákona o obcích...)
- Jak se bránit dotačním odvodům zpět do státního rozpočtu a penalizaci (odvolání, prominutí, správní žaloby...)
- Ochrana osobnosti zastupitele a úředníka
- Obec a nemovitosti od A do ZET (prodeje, koupě, pronájmy, věcnmá břemena, vydržení, komunikace a veřejná prostranství a jiné)
- Obec jako účastník stavebního řízení, Obec a stavební zákon (územní plánování, práva obce, obec a investoři...)
- Obec a občané ve všech souvislostech (stěžovatelé, kverulantní, práva občanů, petice, místní referendum...)
- Obec v soudní síni (jako žalobkyně, jako žalovaná, jako poškozená, jak přijmout právní zastoupení, advokátní tarify, kdo může za obec udělit plnou moc...)

V PŘÍPADĚ VAŠEHO ZÁJMU PRO VÁS PŘIPRAVÍME SEMINÁŘ "NA KLÍČ" - zvolíte téma, lhůtu (jednodenní, dvoudenní, dopolední...) a my Vám předložíme nabídku.

Na všechny semináře dále uvedené se můžete přihlásit (termíny jsou zveřejňovány průběžně), pokud se nejedná o seminář uzavřený pro daný region, nebo můžete iniciovat seminář ve Vašem regionu (mikroregionu, městě) - sami se ujmeme spolu s Vámi organizace.

CENA DOHODOU, semináře lze zahrnout do povinného vzdělávání úředníků.

__________________________________________________________________________________

Obec a stavební právo v každodenní praxi

Kroměříž - 17.6.2010

STŘEDISKO PRAKTICKÉHO VZDĚLÁVÁNÍ
PRO ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVU A OBLASTI VEŘEJNÉ SPRÁVY

Mgr. Jana Hamplová - lektorka
advokátka a známá autorka a členka redakční rady měsíčníku Moderní obec,
specializující se na právo obcí a měst
a
partneři projektu střediska praktického vzdělávání
Evropský polytechnický institut s.r.o. - soukromá vysoká škola, Kunovice
OBEC REAL SERVIS s.r.o.

Vás zvou na seminář na vysoce aktuální téma...


celý článek Mgr.Jana Hamplová - 02:12 20.05.2010

Oblast Ústí nad Orlicí - 24.11.2009

Region okresů Chrudim, Pardubice, Svitavy, Ústí nad Orlicí

KDE: Zasedací místnost Městského úřadu v Ústí nad Orlicí, 24.11.2009, od 9.30 do 14.00 hodin

celý článek Mgr. Jana Hamplová - 23:46 21.03.2010