obec - městys - město
statutární město - kraj
hlavní město Praha - stát
právnické osoby samosprávy a státu

Odborný životopis

Mgr. Jana Zwyrtek Hamplová - advokátka

Osobní údaje:

Narozena: 18.5.1965

Vzdělání:

 • Gymnázium Zábřeh na Moravě - zakončeno maturitní zkouškou
 • Střední škola sociálně právní Česká Třebová - zakončeno maturitní zkouškou
 • Právnická fakulta Univerzity Karlovy v Praze
 • Téma diplomové práce: Orgány obce

Zaměstnání:

 • státní správa - sociální odbor (1987-1990)
 • samospráva - tajemnice úřadu (1991)
 • od roku 1992 soukromý sektor
 • 1992 až 1995 organizační poradce a novinářka
 • od 1995 působí v advokacii
 • od roku 1999 doposud samostatná advokátní kancelář

Publikační činnost a jiná odborná činnost:

Odborný tisk:
Moderní obec, Právní rádce, Bulletin advokacie, Stavitel, Veřejná správa

Denní tisk:
Celostátní MF Dnes (názory,komentáře), regionální tisk k otázkám samosprávy

Samostatné části publikací:
Řízení měst a obcí, Místní orgány a právo (Vydavatelství Dr. Josef Raabe)

Samostatné publikace:

 • Komunální politik profesionál
 • Profesionální zastupitel
 • Kraj od A do ZET

Soutěžní práce:
Publikační soutěž mladých advokátů

 • zvláštní ocenění - Advokát na prahu 3. tisíciletí
 • 2. místo (1. neuděleno) - vývoj samosprávy v ČR od roku 1990

Autorka projektu vzdělávání krajských úředníků realizovaném Institutem pro vzdělávání a informace (ILEI) Praha v letech 2001-2002 ve spolupráci s Velvyslanectvím USA.

Precedentní či jinak významné soudní rozsudky v zastupovaných případech

 • 2001 - ústavní nález v případu obce Dolní Bečva - precedent, který změnil nazírání na právní úkony starostů obcí bez souhlasu k tomu příslušných orgánů obce
 • 2001 - první soudní spor v ČR proti samosprávnému subjektu pro neposkytnutí informací 2001-2003 - několik vítězných soudních sporů o informace od orgánu státní správy
 • 2004 - soudní spor o poskytnutí informací - kopie vyšetřovacího spisu pro oznamovatele - vítězný rozsudek, policie musela poskytnout fotokopii vyšetřovacího spisu oznamovatelům trestného činu překračování pravomoci veřejného činitele, starosty obce
 • 2004 - precedentní rozsudek (doposud nepravomocný) Vrchního soudu v Olomouci - výrok soudu, že zastupitelstvo obce nemůže přijímat platné právní úkony na neveřejném zasedání ani na zasedání, které nebylo řádně svoláno
 • 2005 - rozsudek OS Vyškov - neplatnost právního úkonu obce při nedostatečném zveřejnění na úřední desce obce
 • 2009 - rozsudek OS Olomouc - zastupitelstvo nemůže schválit to, co je v rozporu s objektivní skutečností

Přednášková činnost

V roce 2002 a 2003 přednášela předmět Územní samospráva na Filozofické fakultě Univerzity Palackého v Olomouci.
Pořádá v regionech v rámci celé ČR vzdělávací semináře pro starosty a odborný aparát obcí a měst.

2010 - zakládá Středisko pro vzdělávání samosprávy při soukromé vysoké škole

2010 - vytváří projekt MUNICIPAL zaměřený na vzdělávání v oblasti veřejné správy

Ostatní

Členka Evropské asociace právniček v ČR.
Několik let byla členkou správní rady Transparency International

Oblíbený citát profesní:

Proto jsou zákony dány, aby silnější nemohl všechno.

Životní filozofie:

Ke všemu velkému je prvním krokem odvaha.