obec - městys - město
statutární město - kraj
hlavní město Praha - stát
právnické osoby samosprávy a státu

Odstraňme nesmyslnou ochranu rodných čísel: Je úsměvná

Není to zase tak dlouho, co se rodná čísla každého z nás stala údajem utajovaným snad více než rozmístění raket středního doletu. Úřady poskytující informace, například fotokopie smluv, je snaživě začerňují či jinak odstraňují, zápisy z jednání zastupitelstev a rad obcí s nimi zápasí také, zkrátka kde koho jímá hrůza, že by se dopustil fatální chyby a rodné číslo nechal někde uvedeno bez povšimnutí - neutajeno, neukryto před zraky osob nepovolaných.

Už by to tedy mělo konečně zaznít - utajovaní rodných čísle je nesmyslem, který straší odpovědné osoby zcela zbytečně a úsměvné. Proč?

Ona úsměvnost má dvě roviny. Jedna spočívá v setrvačnosti. V okamžiku, kdy svým rodným číslem (potažmo jeho prvních šest čísel je snadno odvoditelných podle data narození, které chráněno není) máváte pokaždé, vytáhnete-li občanský průkaz, průkaz pojištěnce a tak dále, a v atmosféře setrvačnosti, kdy jej po vás žádá vypisovat kde kdo na všemožné i nemožné listiny počínaje všemi přihláškami, objednávkami a dokonce jej chtějí i na přihlášce dítěte pro výuku hry na flétnu a půjčení maškarního kostýmu, je ochrana magických devíti (desíti) čísel maximálně inflační. Vaše rodné číslo je totiž na tolika dokumentech, jejichž ochrana je více než nulová, že je sice de jure chráněno, ale de facto jej zná od vašeho pošťáka přes půjčovnu kostýmů na maškarní karneval doslova kde kdo.

Druhá rovina spočívá v samotné nedůslednosti legislativců. Občan, který vlastní jakoukoli nemovitost (dům, pozemek, byt), je evidován v katastru nemovitostí právě podle rodných čísel. A výpisy z tohoto katastru jsou věc zcela veřejná, stejně jako adresy dotyčných. Nechám-li si tedy vyjet list vlastnictví obytného domu, jako na dlani mám rodná čísla všech nových majitelů bytů včetně jejich aktuálního bydliště. Dokonce, a to veřejnost nevnímá už vůbec, mi katastrální úřad za několik kolků vyhotoví fotokopii smlouvy, kterou kdokoli kupoval jakoukoli nemovitost - mám tedy jako na dlani nejen rodná čísla, ale kdy se smlouva uzavírala, za kolik kdo nemovitost koupil, od koho, většinou jaký měla nemovitost odhad a tak dále. Obdobně je tomu v obchodním rejstříku - všichni jednatelé a členové představenstev mohou též na ochranu svých rodných čísel zapomenout.

A tak zatímco usilovně a pracně gumujeme rodná čísla v zápisech a poskytovaných fotokopiích na jednom místě, jiný úřad je stejně usilovně eviduje a poskytuje komukoliv a jiné instituce je vyžadují vypisovat i v přihlášce hry na hudební nástroj. Vaše všemožné průkazy navíc projdou rukama stovek lidí, a nechcete-li trávit hodiny vysvětlováním marnosti těchto postupů, rezignujete a máte chuť si své rodné číslo napsat jednou provždy na čelo. Aby byl klid. Ale pozor - jde o utajovaný údaj!

Zkrátka české úřady zde jedou v rakousko-uherských kolejích - přísně, důsledně, ale směšně a v daném případě zcela zbytečně. Jako ženu by mne mohlo možná těšit, že datum mého narození, které lze z rodného čísla snadno odvodit, je státem chráněno. Jenže mám nemovitost, eviduje mne obchodní rejstřík, a mám tedy smůlu - celý svět se na Internetu může dozvědět, že mé rodné číslo je 655518/2480. Není to s tím letopočtem zase tak hrozné, za dvacet let mi to možná bude vadit více. Dnes mi však zejména vadí, když mi někdo důležitě vysvětluje, že než mi poskytne fotokopii smlouvy podle zákona o svobodném přístupu k informacím, musí odstranit rodná čísla - a jde přitom o smlouvu na koupi nemovitosti, kterou si včetně všech rodných čísel, bydliště i výše kupní ceny stáhnu za měsíc z Katastrálního úřadu „jen to fikne". Ať se to prodávajícím a kupujícím líbí nebo ne. Co tedy vlastně ochraňujeme? Mám pocit, že důležitost těch s bělítkem v ruce - přitom bychom jim měli vysvětlit, že čas by mohli strávit smysluplněji. „Cenzurovat" rodná čísla je totiž velmi velmi legrační.

Autor: Mgr. Jana Hamplová Čas vydání: 19:03 12.10.2009