obec - městys - město
statutární město - kraj
hlavní město Praha - stát
právnické osoby samosprávy a státu

Právní a jiné dokumenty obcí a měst

Připravíme vám smlouvy, změny smluv, dodatky, výpovědi, obecně závazné vyhlášky, změny obecn závazných vyhlášek, interní předpisy, jednací řády orgánů obce či výborů, vzorové plány činnosti výborů a řadu dalších právních dokumentů dle vašeho zadání velmi rychle a dle vašich individuálních potřeb. vyvarujete se tak chyb, kterých se obce/města občas dopouštějí.