obec - městys - město
statutární město - kraj
hlavní město Praha - stát
právnické osoby samosprávy a státu

Právní konzultace, stanoviska, rozbory

Příspěvkové organizace, s.r.o., a.s.

Veřejnoprávní subjekty a dále s.r.o. a a.s., svazky obcí, asociace krajů apod. založené těmito veřejnoprávními subjekty aplikují při své činnosti všechny obory práva – zejména právo občanské, správní, pracovní, ale nejen to. Pro tyto klasické obory práva však platí, že jejich aplikace je pro ně složitější než pro soukromé subjekty. Je tomu tak proto, že souběžně s příslušným oborem práva je nutné brát v potaz speciální zákony apod. Pro konkrétní právní věc je tak podstatná nejen klasická právní úprava, ale také schvalovací procesy, forma rozhodnutí, speciální znění smluv apod. Právní jednání veřejnoprávních subjektů tak musí splnit řadu dalších podmínek, aby nemohla být například zpochybněna jeho platnost.

Naše advokátní tyto souvislosti dokonale ovládá, a nabízí veřejnoprávním subjektům nebo subjektům jimi založeným tyto služby:

  • Ústní právní konzultace v sídle klienta včetně účasti na jednání jeho orgánů

Operativní konzultace na místě samém při řešení právního problému.

  • Písemná právní stanoviska a doporučení ke konkrétní věci

Tato stanoviska a doporučení poskytujeme jak preventivně k připravovaným právním otázkám, tak následně k problémovým (sporným) věcem. Podklady poskytujeme v případě nutnosti i včetně návrhů znění rozhodnutí a důvodových zpráv pro orgány subjektu.

  • Právní rozbory a analýzy

Návrhy právních řešení, právní analýzy právních záležitostí, ať sporných či nesporných. Podklady poskytujeme v případě nutnosti i včetně návrhů znění rozhodnutí a důvodových zpráv pro orgány daného subjektu. Dále zpracováváme návrhy variantní – více možných řešení právních otázek.

Připravujeme i podklady související se zřizováním a zakládáním právnických osob.