obec - městys - město
statutární město - kraj
hlavní město Praha - stát
právnické osoby samosprávy a státu

Právní konzultace, stanoviska, rozbory

Právo samospráv a klasické obory práva.

Obce, města a kraje aplikují při své činnosti všechny obory práva – zejména právo občanské, správní, pracovní, ale nejen to. Pro tyto klasické obory práva však platí, že jejich aplikace v samosprávách je složitější než pro soukromé subjekty. Je tomu tak proto, že souběžně s příslušným oborem práva je nutné brát v potaz zákon o obcích, popř. zákon o hlavním městě Praze a zákon o krajích, zákon o úřednících apod. Pro konkrétní právní věc je tak podstatná nejen klasická právní úprava, ale také schvalovací procesy, znění usnesení, speciální znění smluv apod. právní jednání obce, města či kraje tak musí splnit řadu dalších podmínek, aby nemohla být například zpochybněna jeho platnost.

Naše advokátní tyto souvislosti dokonale ovládá, a nabízí obcím, městům a krajům tyto služby:

  • Ústní právní konzultace v sídle klienta včetně účasti na jednání orgánů obce, města či kraje

Operativní konzultace na místě samém při řešení právního problému.

  • Písemná právní stanoviska a doporučení ke konkrétní věci

Tato stanoviska a doporučení poskytujeme jak preventivně k připravovaným právním otázkám, tak následně k problémovým věcem. Podklady poskytujeme v případě nutnosti i včetně návrhů znění usnesení a důvodových zpráv pro orgány obce, města či kraje.

  • Právní rozbory a analýzy

Návrhy právních řešení, právní analýzy právních záležitostí, ať sporných či nesporných. Podklady poskytujeme v případě nutnosti i včetně návrhů znění usnesení a důvodových zpráv pro orgány obce, města či kraje. Dále zpracováváme návrhy variantní – více možných řešení právních otázek.