obec - městys - město
statutární město - kraj
hlavní město Praha - stát
právnické osoby samosprávy a státu

Právní revize, právní stanoviska, právní názory

PRÁVNÍ REVIZE - Pokud si nové vedení obce /města není jisté tím, co mu zanechali jeho předchůdci, nebo si chce ověřit kvalitu vlastní práce, provede naše kancelář podle vašeho zadání revizi právních vztahů (usnesení, smlouvy...) 1 - 4 roky zpět. Získáte tím přehled toho, co je třeba napravit, nebo do budoucna dělat zcela jinak. Je to rovněž ucelený dokument právních vztahů k určitému okamžiku, což má rovněž svoji hodnotu, zejména pro nové vedení obce/města.

PRÁVNÍ STANOVISKA - právní stanoviska jsou ucelené dokumenty k určitému problému, zpravidla komplexní a obsáhlejší než standardní právní názor. Hodnotí uričtou věc ze všech možných úhlů. Naše kancelář je poskytuje ve všech oblastech samosprávy.

PRÁVNÍ NÁZORY - operativní názor na daný problém, který se vyjadřuje k dalšímu postupu, a to jak předem, průběžně, následně. Naše kancelář je poskytuje mailem i písemně, dle zadání obce.