obec - městys - město
statutární město - kraj
hlavní město Praha - stát
právnické osoby samosprávy a státu

Právo na informace

Ještě jednou o bezúplatném poskytování údajů z katastru nemovitostí obcím

2002 - Bezúplatné poskytování údajů z katastru nemovitostí je stále žhavé téma. To proto, že výklady se různí. Jak jsem uvedla ve svém článku „Údaje bezplatně“, pak odkazem na § 13, odst.3 zákona o obcích lze  kvalifikovanou žádostí vůči Katastrálnímu úřadu dle vyhlášky o poskytování údajů z katastru nemovitostí, tj. vyhl. 162/2001 Sb. získat pro obec údaje bezplatně.

celý článek Mgr. Jana Hamplová - 18:25 12.10.2009

Povinnost informovat a právo na informace

2001 - Právo občana na informace je předpokladem fungování demokratického systému, protože být informován je předpokladem uplatňování jiných práv občanů, jejich účasti na veřejném životě a nástrojem kontroly vůči veřejné správě.

celý článek Mgr. Jana Hamplová - 18:15 12.10.2009